Vyhledat v textu

Horní menu

Aktuality

4. 9. 2019

Povinnost očipování psů

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
25. 11. 2019

Nabídka nebytových prostor

Obec Mysločovice nabízí k pronájmu prostory vhodné k provozování pedikúry, kosmetiky, masáží, které se nachází v 1. NP domu služeb, Mysločovice čp. 95. Prostory stávající kosmetiky – 12,25 m2, prostory stávající pedikůry – 21,9 m2. K dispozici od 1. 1. 2020, bližší informace na tel.č.
11. 12. 2019

Sběr kuchyňských olejů

Na sběrném místě ve dvoře hasičské zbrojnice je umístěná popelnice s nálepkou, označující že jde o nádobu určenou k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
Zobrazit všechny aktuality

Naše obec

Obec leží v nadmořské výšce 212 m, na okraji Hané. Tvoří nepravidelnou náves a je rozložena větší částí podél silnic z Holešova a Lechotic do Malenovic.

První písemná zmínka o obci je z roku 1397, kdy byla obec součástí Količínského panství. Od roku 1446 patřily Mysločovice Albertu ze Śtenberka a staly se součástí Holešovského panství, později drženého rodem Rottalů. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice hrabětem Františkem Rottalem.

Katastr území o rozloze 366 ha, má podobu protáhlého a nepravidelného pětiúhelníku, jehož východní čtvrtinu tvoří nížina v povodí Svodnice s ornou půdou a loukami. Tři čtvrtiny území jsou kopcovité rovněž s převahou zemědělské půdy. Nejvyšším bodem území je kopec Háj v nadmořské výšce 285 m.

kaple_HP.jpg