Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Život v obci > Akce, které se budou konat > Balíček pro občany

Balíček pro občanyDatum konání:
25.3.2020
Datum ukončení:
30.4.2020

Vážení spoluobčané,

 

Obec Mysločovice rozhodla o další pomoci v boji s koronavirem, a to o distribuci balíčku, ve kterém je balení desinfekce a jednorázové rukavice. Desinfekce je na lihové bázi s příměsí peroxidu, glycerolu, tekutého mýdla a aroma. Tento prostředek má shodné složení jako přípravek s názvem Anti-COVID, který Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo dodávat na trh. Bližší informace k tomuto přípravku najdete na stránkách obce Mysločovice – www.myslocovice.cz nebo na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví – http://www.mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-dodavani-biocidnich-pripravku-na-trh-a-jejich-pouzivani-anti-covid_18736_1.html. Prozatím se jedná o první základní dodávku desinfekce, na základě potřeby bude rozdělena další. Pokud budete mít zájem o doplnění, volejte na obecní úřad, tel.č. 577 121 050, 606 793 940, 725 121 125, předpokládáme, že budeme dodávat do vašich stávajících plastových obalů. Používat můžete např.v dávkovačích mýdla nebo v rozprašovačích. Je možné desinfikovat i předměty, se kterými docházíte ke styku, jako jsou dveřní kliky a další.

Složení přípravku:
Ethanol denaturovaný(96%) – 82%, peroxid vodíku(3%) -  4,2%, Glycerol (99,5%) - 1,8%, voda – 11%, tekuté mýdlo+aroma – 1%

Popis použití

Použití  – Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou profesionální použití – použití širokou veřejností Typ přípravku

typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie, plísně, viry

Oblast použití

použití na ruce.

Metoda(y) aplikace

nanáší se na ruce

Aplikační dávka (dávky) a četnost

přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže, použití maximálně 10x denně.

Kategorie uživatelů

široká veřejnost.

Velikost balení a obalový materiál

do maximální velikosti balení 1 litr.

Návod k danému způsobu použití:

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití:
Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Není určen pro použití při poskytování zdravotních služeb. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití:
Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:
Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití:
Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití:
Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Za Obec Mysločovice Vám přeje hlavně pevné zdraví starosta obce Pavel Žák.
Bezpecnostni-list-anti-covid-cz.pdf
Rozhodnutí_dodávání_biocidních_přípravků_na_trh_a_jejich_používání_-_Anti-COVID.pdf
Souhrn_vlastností_biocidního_přípravku_Anti-COVID.pdf