Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Život v obci > Akce, které se budou konat > Zápis dětí do ZŠ

Zápis dětí do ZŠDatum konání:
24.4.2019
Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019 - 2020 proběhne 24.4. 2019 v době od 13:00 do 17:30 hodin v základní škole.

K zápisu se dostaví se svými zákonnými zástupci všechny děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let. Dostaví se také ty děti, které v minulém roce či v minulých letech dostaly odklad školní docházky.
K zápisu si prosím přineste rodný list dítěte, popř. rozhodnutí o odkladu z minulého roku.
Zákonný zástupce přinese také svůj občanský průkaz.
Budete-li žádat její odklad, je třeba doložit již v době zápisu (24. 4. 2019) potřebné dokumenty dle § 37 školského zákona. Upozorňujeme na tuto podmínku s časovým předstihem, abyste si do doby zápisu stačili obě doporučení obstarat (lhůty poradenských zařízení jsou až tříměsíční). Další informace k odkladu školní docházky naleznete na stránkách školy.
Z důvodu neexistence společného školského obvodu (k 1.1.2019 obce Lechotice, Machová, Míškovice, Hostišová a Sazovice obvod vypověděly) byla stanovena následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.
Do 1. ročníku pro školní rok 2019-2020 bude přijato 28 dětí.

1. Přednostní přijetí mají ze zákona děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu.
2. Z nespádové oblasti mají přednost děti, které budou mít ve školním roce 2019-2020 v základní škole v Mysločovicích sourozence.
3. Při větším počtu nespádových dětí rozhodne o jejich přijetí do 1. ročníku los.
Pokud do 2. května 2019 bude rozšířen školský obvod základní školy Mysločovice, budou do 1.ročníku přijaty všechny děti s trvalým pobytem v nově vytvořeném společném školském obvodu.

Datum poslední aktualizace 23. 4. 2019.