Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Život v obci > Akce, které se budou konat > Archivované

Akce, které se budou konat - archivované

Štítky:









Farní ples

Datum konání: 4. 2. 2023



Nabídka zaměstnání DUDRTOOLS

Datum konání: 16. 1. 2023 - 31. 1. 2023



Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci

Datum konání: 13. 1. 2023 - 31. 1. 2023

13. 1. 2023 byly na úřadě otevřeny za účasti zástupců Charity České republiky pokladničky Tříkrálové sbírky 2023. Výnos ze všech pokladniček v naší obci činí 40 755 Kč. Všem dárcům velmi děkujeme. Informace výnosu sbírky na Zlínsku. 



Platba poplatku "za odpady" a stočné 2023

Datum konání: 2. 1. 2023 - 31. 1. 2023

S placením poplatku za "odpady" a stočné nemusíte spěchat, začne se vybírat až počátkem února.



PF 2023

Datum konání: 2. 1. 2023 - 31. 1. 2023



Datové schránky od 1. 1. 2023

Datum konání: 11. 11. 2022 - 31. 1. 2023

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost.



Uplatnění nároku na osvobození od poplatku za "odpady"

Datum konání: 2. 1. 2023 - 30. 1. 2023

Žádáme všechny poplatníky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, aby si zkontrolovali, zda nemají nárok na osvobození od tohoto poplatku viz čl. 7 Obecně závazné vyhlášky obce Mysločovice č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.Jedná se např.



Myslivecký ples

Datum konání: 28. 1. 2023



Sokolský ples

Datum konání: 27. 1. 2023



Hasičský ples

Datum konání: 20. 1. 2023