Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Život v obci > Bioplynová stanice

Bioplynová stanice

Kontakty Envitrio:
Martin Budiš, budism@seznam.cz, 607 599 364
Martin Dřímal, drimal_m@centrum.cz, 605 962 701
Pavel Fryštacký, frystackyp@zsmysl.cz, 737 500 509

umístění BPS ortofoto (.pdf)
umístění BPS podrobně (.pdf)
umístění BPS (.pdf)

odkaz na EIU
odkaz na BPS Mysločovice

Krajský úřad Zlínského kraje - Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Zemědělská bioplynová stanice Mysločovice" - vyvěšeno na úřední desce obce od 15. do 30. 10. 2013.

Krajský úřad Zlínského kraje - Zemědělská bioplynová stanice Mysločovice - ukončení posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - vyvěšeno na úřední desce obce od 19. 9. do 6. 10. 2014.

Poslední informace:
-     Bioplynová stanice – velká EIA není na Zlínském kraji podána, snad ji ani nebudou podávat. Čekají na rozhodnutí ohledně podpory (listopad). Pokud by se podpora odsouhlasila, tak by šli do nového projektu na menší kapacitu.
(viz zápis z LII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice konaného 14. 7. 2014)
-     Bioplynová stanice (viz minulé zasedání) starosta se na základě podnětu od občanky (viz dotazník) snažil zjistit na Zlínském kraji další informace. Na Zlínský kraj přišlo oznámení podlimitního záměru výstavby BPS s poloviční kapacitou oproti původnímu návrhu. Na ZK to projde procesem hodnocení, zjišťovacím řízením, jehož výsledek bude oznámen na naší úřední desce. Budou přitom zohledňovat názor občanů a obce. Obec ze strany oznamovatele informována nebyla, s obcí nenavázali komunikaci. BPS by měla stát v původní navrhované lokalitě (areálu Zemetu). Starosta osloví zástupce Lipara ohledně podání bližších informací.
(viz zápis z LIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice konaného 1. 9. 2014).
-     V uplynulém roce proběhly intenzivní jednání a schůzky ohledně záměru výstavby bioplynové stanice v Mysločovicích. Vzniklo nové občanské sdružení ENVITRIO, proběhlo referendum o výstavbě „bioplynky“. Výsledkem referenda bylo vyjádření nesouhlasu s výstavbou, což obec akceptovala a na krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jsme zaslali nesouhlasné stanovisko. Krajský úřad naši námitku společně s dalšími doručenými námitkamivyhodnotil a nařídil oznamovateli záměru, společnosti LIPARO, s. r. o., dodání podkladů k posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. Průběžně jsem na úřadě zjišťoval, zda jsou uvedené podklady společností LIPARO, s. r. o., již dodané a jak se bude situace dále vyvíjet. Po celou dobu druhé poloviny roku 2013 až do srpna 2014 se nic neměnilo a k požadavkům úřadu nebylo nic doloženo. Následně bylo v srpnu 2014 dle sdělení pracovníka krajského úřadu podáno oznámení podlimitního záměru výstavby bioplynové stanice v Mysločovicích s poloviční kapacitou oproti původnímu návrhu.
Na úřadě mi bylo dále sděleno, že předložený záměr je obdobné technologie, umístěný na stejných pozemcích jako záměr z roku 2013 a pokud nebude upřesněno, zda investor upouští od původního projektu, budou požadovat rozpracování do dokumentace EIA. Pokud investor od původního záměru upustí, bude úřad posuzovat oznámení jako nový záměr a následně vydá sdělení, zda stavba podléhá zjišťovacímu řízení. To by znamenalo, že se bude opakovat průběh minulé žádosti a bude možnost se opět k záměru vyjádřit.
Na základě zjištěných skutečností jsem kontaktoval také zástupce společnosti LIPARO, s. r. o., pro upřesnění informací. Sdělil mi, že předpokládají podání žádosti o ukončení zjišťovacího řízení k výstavbě bioplynové stanice roku 2013. Potvrdil mi, že je podané výše uvedené oznámení a že „bioplynku“ navrhují vystavět v polovičním provedení. Původně měly být nádrže dvě, nyní plánují pouze jednu. Vystavěn nebude ani silážní žlab, suroviny tedy budou buď průběžně dovážet, nebo budou uskladněné ve vacích na přilehlých pozemcích. Stavba by měla být umístěná v původně navrhované lokalitě v areálu ZEMETU, se kterým však do budoucna spolupráci neplánují. V současné době dle jejich sdělení probíhají jednání s novým dodavatelem suroviny a čekají na vyjádření krajského úřadu k posouzení oznámení podlimitního záměru.
(viz článek starosty obce v Obecních novinách, podzim 2014)

Poslední aktualizace 7. 10. 2014

Nejbližší zasedání ZO
8.1.2018 od 18:00 hodin

Ze zasedání ZO 27.11.2017 

zápis z jednání (.pdf)

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

stránky mikroregionu

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 31.10. 627 občanů a 19 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,76 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Právní poradna

Přesměrování na poradnu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png