Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dokumenty > Územní plán

Územní plánVyvěšeno: 20. 6. 2019
Sejmuto:

Požádat o změnu můžete na formuláři

Informace o majitelích pozemků můžete získat zde, a to na stránkách katastrálního úřadu.

Řadu užitečných informací je možno získat na webovém portálu Jednotných územně analytických podkladů (JUAP), který ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností spravuje Zlínský kraj. Lze zde například v digitální podobě prohlížet územní plány většiny obcí Zlínského kraje, zpracované podle současných požadavků stavebního zákona. Vstup na portál JUAP zde. (zvolit vstup, popř. rozšířené, přidat výjimku, dále veřejnost)

Územní plány obcí Zlínského kraje

Územně plánovací dokumentace ÚÚP Zlín


Územní studie lokalita BI11

Bližší informace Magistrát města Zlín, středisko územního plánování, tel. 577 630 106.

Územní studie lokalita BI10

Bližší informace Magistrát města Zlín, středisko územního plánování, tel. 577 630 106.


Aktualizace územního plánu obce

od 8. 3. 2016 se sbírají podněty od občanů a firem, zastupitelstvo poté rozhodne, co se bude realizovat. Zpráva k aktualizaci ÚP musí být vypracována do začátku srpna 2016. 


Zastupitelstvo Obce Mysločovice vydalo dne 15. 8. 2012 Územní plán Mysločovice formou opatření obecné povahy

Datum nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2012 dne 31. 8. 2012.

Územní plán Mysločovice vydaný formou opatření obecné povahy je k dispozici:

  • na Obecním úřadě Mysločovice včetně dokladové dokumentace,
  • na Magistrátu města Zlína, stavebním úřadě,
  • na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu
  • kliknutím zde.

Úplné znění Opatření obecné povahy č. 1/2012 – Územní plán Mysločovice tj. textová a grafická část, odůvodnění včetně dokladů o pořízení, je v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebního
zákona uloženo na Obecním úřadě v Mysločovicích.

Projekt vyhotovení nového územního plánu pro naši obec v celkové hodnotě 283 200 Kč je podporován z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 246 330 Kč. Finanční prostředky dotace jsou poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 209 380 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 36 950 Kč.

Poslední aktualizace 12.7.2019


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 07. 2019 11:15