Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Dotace >>> > Dotace 2013

Dotace 2013

Úsilí obce o získání dotací ke krytí výdajů z rozpočtu obce v roce 2013

Druh dotace

Poskytovatel

Požadovaná či již přidělená dotace

Vyřízení

Prezentace jejího použití

Podprogram na podporu obnovy venkova
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
- nákup elektrocentrály
a radiostanic

Zlínský kraj 42 000 Kč
(z předpoklád. nákladů
60 000 Kč)
žádost podána
9. 10. 2012,
25. 2. 2013 jsme obdrželi odpověď, že žádost o dotaci nebyla HZS Zlínského kraje doporučena k realizaci a nebude poskytnuta.
 ---
Podpora obnovy a rozvoje venkova      Rekonstrukce
a modernizace hřiště v obci Mysločovice
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
355 000 Kč
(z předpokládan. nákladů
508 204 Kč)
žádost odeslána
28. 1. 2013, poslední neoficiální informace je, že dotaci letos neobdržíme
---

 

 

Program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Bezbariérové chodníky Mysločovice  - úsek č. 1, úsek
č. 2

Státní fond dopravní infrastruktury 673 000 Kč (z celkových nákladů 
1 475 876,33 Kč)
žádost odeslána
27. 12. 2012,
30. 4. 2013 jsme obdrželi ze SFDI informaci, že mezi schválenými příspěvky je i naše akce. Smlouva o poskytnutí dotace
673 000 Kč podepsána
24. 7. 2013.

 

 

 

Operační program Životní prostředí
Dům služeb Mysločovice
Ministerstvo životního prostředí ČR 274 984,99 Kč
(z celkových nákladů
554 969 Kč)
žádost odeslána
1. 3. 2012, v říjnu 2012 nám bylo oznámeno přidělení dotace, 16. 4. 2013 jsme obdrželi rozhodnutí
o přidělení dotace
274 985 Kč, skutečná výše dotace připsaná 8.10.2013 na účet obce 274 984,99 Kč.

 
9. výzva MAS - Partnerství Moštěnka (18. kolo Programu rozvoje venkova)
Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice
Ministerstvo zemědělství ČR - SZIF 1 314 676 Kč žádost odeslána
5. 2. 2013, 1. 3. 2013 schváleno Programovým výborem přidělení dotace ve výši 1 314 676 Kč, realizace v roce 2014
 
Bezbariérové zpřístupnění sálu hasičské zbrojnice Ministerstvo kultury ČR 1 054 400 Kč
(z předpokládan. nákladů
1 506 279,48 Kč)
na základě doporučení Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny byla akce doporučena k financování a dotace bude pravděpodobně poskytnuta, realizace v roce 2014  
Programu péče o krajinu, Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí
General zeleně Mysločovice, objekt 1: OBNOVA MEZE
Ministerstvo životního prostředí ČR 44 371 Kč
(z předpoklád. nákladů
49 371 Kč)
žádost podána
1. 3. 2013, dle neoficiální informace dotaci neobdržíme
 ---
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogram Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy
General zeleně Mysločovice, objekt 1: OBNOVA MEZE
Ministerstvo životního prostředí ČR 44 371 Kč
(z předpoklád. nákladů
49 371 Kč)
žádost podána
1. 3. 2013, dle neoficiální informace dotaci letos neobdržíme
 ---

Poslední aktualizace 30. 12. 2013

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png