Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Dotace >>> > Dotace 2014

Dotace 2014

Úsilí obce o získání dotací ke krytí výdajů z rozpočtu obce v roce 2014

Druh dotace

Poskytovatel

Požadovaná či již přidělená dotace

Vyřízení

Prezentace jejího použití

Výdaje na odbornou přípravu
k získání odborné způsobilosti velitelů
a strojníků JSDHO, za uskutečněný zásah JSDHO na výzvu krajského operačního
a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod
a na věcné vybavení JSDHO neinvestiční povahy
Zlínský kraj 4 200 Kč 23.10.2014 jsme obdrželi oznámení o přidělení neinvestiční dotace

 

dotace využita k nákupu vybavení pro JSDHO - zásahové rukavice, vesty reflexní, polohovací pás

Podprogram na podporu obnovy venkova
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
- nákup elektrocentrály, plovoucího sacího koše a radiostanic

Zlínský kraj 60 200 Kč
(z předpoklád. nákladů
86 000 Kč)
žádost podána
23. 10. 2013,
28. 3. 2014 jsme obdrželi ze Zlínského kraje sdělení, že dotaci neobdržíme pro nedostatek finančních prostředků vyčleněných na dotace.
 ---
9. výzva MAS - Partnerství Moštěnka (18. kolo Programu rozvoje venkova)
Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice
Ministerstvo zemědělství ČR - SZIF 1 314 676 Kč
(ze skutečných nákladů
2 108 298 Kč)
žádost odeslána
5. 2. 2013,
1. 3. 2013 schváleno Programovým výborem přidělení dotace ve výši
1 314 676 Kč, realizace v roce 2014
 

Mysločovice, mobilita - společenský sál, zpřístupnění, výtah Ministerstvo kultury ČR 1 928 805 Kč
(ze skutečných nákladů
3 526 091 Kč)
na základě doporučení Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny byla akce doporučena k financování a dotace bude pravděpodobně poskytnuta, realizace v roce 2014
27.2.2014 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši max.
1 928 805 Kč
 
Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice zateplení
Státní fond životního prostředí 871 310,95 Kč
(ze skutečných  nákladů
1 204 154 Kč)
žádost podána v dubnu 2014, akceptace žádosti 28. 5. 2014, 30. 6. 2014 zveřejněno schválení projektu a přidělení dotace,
18. 9. 2014 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace
 
Operační program životní prostředí
Obnova krajinných struktur na k.ú. Mysločovice
Ministerstvo životního prostředí ČR 384 798,89 Kč (ze skutečných  nákladů
445 586,36  Kč), akce pokračuje v roce 2015
žádost podána
14. 1. 2014, v květnu 2014 sdělení, že dotace nám bude přidělena,
4. 9. 2014 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace
 
Podprogram na podporu obnovy venkova
Oprava oplocení - hřbitov Mysločovice
Zlínský kraj 131 188 Kč
(ze skutečných  nákladů
263 854 Kč)
žádost podána 14. 2. 2014, 28. 3. 2014 jsme obdrželi ze Zlínského kraje Rozhodnutí o udělení podpory ve výši až 164 000 Kč (49,72 % ze skutečných nákladů)

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 348 845 Kč
(z předpoklád. nákladů
498 350 Kč)
žádost podána
14. 2. 2014,
poslední neoficiální informace je, že dotaci letos opět neobdržíme (již potřetí mj.), jsme v pozici náhradníka
 ---

Poslední aktualizace 5. 1. 2015

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png