Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Dotace >>> > Dotace 2015

Dotace 2015

Úsilí obce o získání dotací ke krytí výdajů z rozpočtu obce v roce 2015

Druh dotace

Poskytovatel

Požadovaná či již přidělená dotace

Vyřízení

Prezentace jejího použití

Podprogram na podporu obnovy venkova
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
- nákup elektrocentrály, radiostanic

Zlínský kraj 63 000 Kč
(z předpoklád. nákladů
90 000 Kč)
žádost podána
7. 10. 2014,
5. 3. 2015 jsme obdrželi ze Zlínského kraje sdělení, že dotaci neobdržíme pro nedostatek finančních prostředků vyčleněných na dotace.
 ---
9. výzva MAS - Partnerství Moštěnka (18. kolo Programu rozvoje venkova)
Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice
Ministerstvo zemědělství ČR - SZIF 1 314 676 Kč
(ze skutečných nákladů
2 108 298 Kč)
žádost odeslána
5. 2. 2013,
1. 3. 2013 schváleno Programovým výborem přidělení dotace ve výši
1 314 676 Kč, realizace v roce 2014
 

Operační program životní prostředí
Obnova krajinných struktur na k.ú. Mysločovice
Ministerstvo životního prostředí ČR akce zahájena v roce 2014,
v roce 2015 97 995,27 Kč (ze skutečných nákladů 108 883,64 Kč)
žádost podána
14. 1. 2014, v květnu 2014 sdělení, že dotace nám bude přidělena,
4. 9. 2014 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace
 
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 400 000 Kč
(z předpoklád. nákladů
579 176 Kč)
žádost podána
10. 2. 2015, na stránkách MMR uvedeno, že jsme dotaci nezískali
 ---
Podprogram na podporu obnovy venkova
Rekonstrukce lávky přes potok Racková v Mysločovicích
Zlínský kraj 222 000 Kč
(ze skutečných nákladů
595 998,01 Kč)
žádost podána
13. 2. 2015,
na jednání Rady Zlínského kraje 7. 4. 2015 byla žádost doporučena ke schválení Zastupitelstvu Zlínského kraje, 4. 6. 2015 jsme obdrželi podepsanou Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0801/2015/STR
 stav před
stav po
stav po
 Výdaje na odbornou přípravu
k získání odborné způsobilosti velitelů
a strojníků JSDHO, za uskutečněný zásah JSDHO na výzvu krajského operačního
a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod
a na věcné vybavení JSDHO neinvestiční povahy
 Zlínský kraj  1 500 Kč  8.10.2015 jsme obdrželi oznámení o přidělení neinvestiční dotace
 

dotace využita k opravě požárního auta IFA

Poslední aktualizace 10. 11. 2015

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png