Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Dotace >>> > Dotace 2016

Dotace 2016

Úsilí obce o získání dotací ke krytí výdajů z rozpočtu obce v roce 2016

Druh dotace

Poskytovatel

Požadovaná či již přidělená dotace

Vyřízení

Prezentace jejího použití

Podprogram na podporu obnovy venkova
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
- nákup elektrocentrály, radiostanic

Zlínský kraj požadovaná dotace 73,5 tis. Kč(z celkových předpokládaných nákladů 105 tis. Kč) žádost podána
23.11.2015,
obdrželi jsme sdělení o nepřidělení dotace

---

Zahájení automatizace knihovny a zlepšení služeb pro čtenáře

Ministerstvo kultury ČR, Odbor umění, literatury a knihoven  přidělená dotace 64 000 Kč
(z celkových nákladů
91 900 Kč)
žádost podána 2.12.2015, 14. 3. 2016 jsme obdrželi informaci o přidělení dotace 64 tis. Kč.  

Program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Bezbariérová trasa - úsek č. 5

Státní fond dopravní infrastruktury přidělená dotace 455 000 Kč
(z celkových nákladů
928 674,74 Kč)
žádost podána 13.1.2016, obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení dotace 455 tis. Kč  

Podprogram na podporu obnovy venkova
Úpravy obecního úřadu Mysločovice č. p. 21 (knihovna, klub maminek, minimuzeum)

Zlínský kraj požadovaná dotace 364 tis. Kč (z celkových předpokládaných nákladů 729 066 Kč) žádost podána
10.2.2016, obdrželi jsme sdělení o nepřidělení dotace
 ---
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přidělená dotace 400 tis. Kč
(z celkových  nákladů 
862 076 Kč)
žádost podána
13. 1. 2016, 5. 4. 2016 ministryně rozhodla o přidělení dotace
400 tis. Kč

 hotovo fotky20170511_103918.jpg

hotovo fotky20170511_103957.jpg

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol
Rekonstrukce ZŠ v Mysločovicích – navýšení kapacity základní školy (kmenových tříd, šatny) a navýšení kapacity školského zařízení školní jídelny
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR požadovaná dotace 10 370 tis. Kč
(z celkových předpokládaných nákladů 12 200 tis. Kč)
Žádost aktualizována v roce 2015 (původní žádost je z roku 2013), pro rok 2016 jsme dotaci neobdrželi viz úřední deska MŠMT duben 2016 ---

Poslední aktualizace 13. 1. 2017

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png