Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Duplikát matričního dokladu

Duplikát matričního dokladu ... rodný list, oddací list, úmrtní list

Na našem úřadě si občané mohou zažádat o duplikát matričního dokladu, pokud matriční událost, ke které se tento doklad vztahuje, nastala v některé z obcí spadajících pod náš matriční úřad (Hostišová, Machová, Mysločovice, Machová).

Duplikát matričního dokladu je vydán na základě podané Žádosti o vydání matričního dokladu (.pdf), a to osobně přímo na matrice nebo písemně.

Správní poplatek činí dle zákona č. 634/2004 Sb. 100 Kč, hradí se hotově při podání žádosti nebo před podáním žádosti poštou či bankovním převodem (č.ú. 1400338339/0800, VS 00311361).

Pozor! Při podání žádosti se ověřuje totožnost žadatele, žadatel se musí dostavit osobně nebo za něj podává žádost jiná osoba na základě ověřené plné moci.

V případě písemného i ústního podání žádosti musí žadatel prokázat oprávněnost k převzetí tohoto dokladu. Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě, které se zápis týká, členům její rodiny ( za členy rodiny se považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům nebo fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Postupuje se dle těchto zákonů:

301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a změně některých zákonů, 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách301/2000 Sb., 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poslední aktualizace 10. 11. 2016