Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Matriční úřad >>> > Duplikát matričního dokladu

Duplikát matričního dokladu ... rodný list, oddací list, úmrtní list

Na našem úřadě si občané mohou zažádat o duplikát matričního dokladu, pokud matriční událost, ke které se tento doklad vztahuje, nastala v některé z obcí spadajících pod náš matriční úřad (Hostišová, Machová, Mysločovice, Machová).

Duplikát matričního dokladu je vydán na základě podané Žádosti o vydání matričního dokladu (.pdf), a to osobně přímo na matrice nebo písemně.

Správní poplatek činí dle zákona č. 634/2004 Sb. 100 Kč, hradí se hotově při podání žádosti nebo před podáním žádosti poštou či bankovním převodem (č.ú. 1400338339/0800, VS 00311361).

Pozor! Při podání žádosti se ověřuje totožnost žadatele, žadatel se musí dostavit osobně nebo za něj podává žádost jiná osoba na základě ověřené plné moci.

V případě písemného i ústního podání žádosti musí žadatel prokázat oprávněnost k převzetí tohoto dokladu. Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě, které se zápis týká, členům její rodiny ( za členy rodiny se považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům nebo fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 

Postupuje se dle těchto zákonů:
301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a změně některých zákonů, 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách301/2000 Sb., 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poslední aktualizace 10. 11. 2016

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png