Desatero

1. Nehledej v Hlaholu ni zisku, ni slávy, nýbrž jen radost z dobré party a pěkné lidové písničky, od srdce zpívané.

2. Buď členem Hlahola celou duší i tělem, na zkoušky, pokud jsi ještě naživu, choď pravidelně, včas, moc na nich nežvaň a hlavně co nejlépe zpívej.

3. Nominume, rio rio, vana vana nechť zní vždy zřetelně a procítěně, jako bys zpíval naši hymnu.

4. Buď obětavý a statečný. Zpívej neohroženě i kdyby kolem létaly půllitry či jiné zařízení sálu. Píseň naše národní tě ochrání!

5. Máš-li na sobě kroj, pamatuj, že nevhodným chováním působíš hanbu nejen sobě, ale všem, kdo kroj nosí.

6. Členy sboru měj za rodné bratry, cti a miluj každého jako svého otce či matku.

7. Pamatuj, že člen Hlahola musí být přímý, šlechetný, vlastenecký a poslušný svého sbormistra nebo jeho zástupce.

8. Neruš zpěv sboru mluvením, pohyby končetin, grimasami či jinými kejkly, které vždy špatný vliv na zpěv mají.

9. Na zkouškách či vystoupeních pij tak, abys udržel notu a rovně stál. Varuj se však ostudy zanechat za sebou nedopitou láhev.

10. Měj toto desatero jako svůj nejvyšší zákon. Teprve pak budeš hoden o sobě hrdě prohlásit: "Jsem členem Hlahola".

 

Ve všeobecnou známost uvedeno autorem Leošem kronikářem 6. dne 8. měsíce L.P.2004 a po připomínkách členů opraveno 8.8.2004.  

 

Beseda s důchodci

Letos jsme si s mysločovskými důchodci zazpívali i za doprovodu našeho elektronického klavíru. Všechny nás pak upoutaly filmy ze Staryho hanáckýho práva a dalších akcí v Mysločovicích v minulém století. 

Zazpíváme si letos na krajských dožínkách?

Doufáme, že nás pořadatelé krajských dožínek konečně letos zase pozvou na tuto krásnou letní slavnost v Kroměříži. Účastnili jsme se pravidelně, ale před několika lety najednou přestaly chodit pozvánky a my nevíme proč.. Šak sme nic nevyváďale, enem zpívale!