Desatero

1. Nehledej v Hlaholu ni zisku, ni slávy, nýbrž jen radost z dobré party a pěkné lidové písničky, od srdce zpívané.

2. Buď členem Hlahola celou duší i tělem, na zkoušky, pokud jsi ještě naživu, choď pravidelně, včas, moc na nich nežvaň a hlavně co nejlépe zpívej.

3. Nominume, rio rio, vana vana nechť zní vždy zřetelně a procítěně, jako bys zpíval naši hymnu.

4. Buď obětavý a statečný. Zpívej neohroženě i kdyby kolem létaly půllitry či jiné zařízení sálu. Píseň naše národní tě ochrání!

5. Máš-li na sobě kroj, pamatuj, že nevhodným chováním působíš hanbu nejen sobě, ale všem, kdo kroj nosí.

6. Členy sboru měj za rodné bratry, cti a miluj každého jako svého otce či matku.

7. Pamatuj, že člen Hlahola musí být přímý, šlechetný, vlastenecký a poslušný svého sbormistra nebo jeho zástupce.

8. Neruš zpěv sboru mluvením, pohyby končetin, grimasami či jinými kejkly, které vždy špatný vliv na zpěv mají.

9. Na zkouškách či vystoupeních pij tak, abys udržel notu a rovně stál. Varuj se však ostudy zanechat za sebou nedopitou láhev.

10. Měj toto desatero jako svůj nejvyšší zákon. Teprve pak budeš hoden o sobě hrdě prohlásit: "Jsem členem Hlahola".

 

Ve všeobecnou známost uvedeno autorem Leošem kronikářem 6. dne 8. měsíce L.P.2004 a po připomínkách členů opraveno 8.8.2004.  

Procesí ke kapli Sv. Jana Nepomuckého

16. května jsme se zúčastnili tradičního procesí ke kapli Sv. Jana Nepomuckého v Mysločovicích. 

Vítání prezidenta Pavla v Mysločovicích

16. dubna jsme měli vzácnou příležitost zazpívat panu prezidentovi při jeho návštěvě Zlínského kraje, potažmo školy v Mysločovicích. Přítomná byly i televizní kamery a Hlahol se krátce objevil v regionálních zprávách ČT Brno - odkaz zde (reportáž je od cca 12:30 celé relace)

 

Zazpíváme si letos na kosení v Buchlovicích?

Ale ano, kosení patří mezi naše oblíbené akce. Je sice třeba vstávat brzy ráno (kolem čtvrté), ale to setkání s ostatními pěveckými soubory za svítání rozhodně stojí za to. A taky si vyzkoušíme, jestli ještě umíme kosit kosou.