Základní údaje a kontakty

Kontaktní osoby:

Umělecký vedoucí: 
Mgr. Michal Mynář, mob. +420 604 362 330, e-mail: mimy@seznam.cz

Organizační vedoucí:
Stanislav Běhula, mob. +420 739 188 107, e-mail: behula@mojestromky.cz;

Jednatel (ekonom):
Jaroslav Řihák, mob. +420 720 195 403, e-mail: jararihak@seznam.cz

Základní údaje o organizaci:

Název: HLAHOL Mysločovice o.s.
Sídlo: Mysločovice 21, 763 01
IČ : 28553497
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 303227069/0300

Cíle a úkoly občanského sdružení:

  • Cílem sdružení je zajištění činnosti, rozvoje a veškerých potřeb sdružení v oblasti zpěvu lidových písní, a obnovování nebo udržení místních a regionálních kulturních a lidových tradic.
  • Sdružení je nezávislé na politických stranách, hnutích, na státních i hospodářských orgánech.
  • Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
  • Sdružení může být členem jiných organizací, včetně mezinárodních.
  • Sdružení plní své cíle zejména:
    • organizováním činnosti sdružení,
    • vytvářením příležitostí k seberealizaci členů sdružení.
  • Sdružení při plnění svých úkolů spolupracuje se státními, regionálními i místními organizacemi a ostatními subjekty, např. dobrovolnými sdruženími občanů, podnikatelskými subjekty, školami, církvemi a dalšími, včetně zahraničních subjektů.

Procesí ke kapli Sv. Jana Nepomuckého

16. května jsme se zúčastnili tradičního procesí ke kapli Sv. Jana Nepomuckého v Mysločovicích. 

Vítání prezidenta Pavla v Mysločovicích

16. dubna jsme měli vzácnou příležitost zazpívat panu prezidentovi při jeho návštěvě Zlínského kraje, potažmo školy v Mysločovicích. Přítomná byly i televizní kamery a Hlahol se krátce objevil v regionálních zprávách ČT Brno - odkaz zde (reportáž je od cca 12:30 celé relace)

 

Zazpíváme si letos na kosení v Buchlovicích?

Ale ano, kosení patří mezi naše oblíbené akce. Je sice třeba vstávat brzy ráno (kolem čtvrté), ale to setkání s ostatními pěveckými soubory za svítání rozhodně stojí za to. A taky si vyzkoušíme, jestli ještě umíme kosit kosou.