Základní údaje a kontakty

Kontaktní osoby:

Umělecký vedoucí: 
Mgr. Michal Mynář, mob. +420 604 362 330, e-mail: mimy@seznam.cz

Organizační vedoucí:
Stanislav Běhula, mob. +420 739 188 107, e-mail: behula@mojestromky.cz;

Ing. Karel Dřímal, mob. +420 603 806 045, e-mail: karel.drimal@iex.cz

Jednatel (ekonom):
Ing. Lumír Volný, mob. +420 602 772 292, e-mail: info@lumirvolny.cz

Základní údaje o organizaci:

Název: HLAHOL Mysločovice o.s.
Sídlo: Mysločovice 21, 763 01
IČ : 28553497
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., č.ú.: 3323933001/5500

Cíle a úkoly občanského sdružení:

  • Cílem sdružení je zajištění činnosti, rozvoje a veškerých potřeb sdružení v oblasti zpěvu lidových písní, a obnovování nebo udržení místních a regionálních kulturních a lidových tradic.
  • Sdružení je nezávislé na politických stranách, hnutích, na státních i hospodářských orgánech.
  • Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
  • Sdružení může být členem jiných organizací, včetně mezinárodních.
  • Sdružení plní své cíle zejména:
    • organizováním činnosti sdružení,
    • vytvářením příležitostí k seberealizaci členů sdružení.
  • Sdružení při plnění svých úkolů spolupracuje se státními, regionálními i místními organizacemi a ostatními subjekty, např. dobrovolnými sdruženími občanů, podnikatelskými subjekty, školami, církvemi a dalšími, včetně zahraničních subjektů.

 

Beseda s důchodci

Letos jsme si s mysločovskými důchodci zazpívali i za doprovodu našeho elektronického klavíru. Všechny nás pak upoutaly filmy ze Staryho hanáckýho práva a dalších akcí v Mysločovicích v minulém století. 

Zazpíváme si letos na krajských dožínkách?

Doufáme, že nás pořadatelé krajských dožínek konečně letos zase pozvou na tuto krásnou letní slavnost v Kroměříži. Účastnili jsme se pravidelně, ale před několika lety najednou přestaly chodit pozvánky a my nevíme proč.. Šak sme nic nevyváďale, enem zpívale!