Beseda s důchodci

Letos jsme si s mysločovskými důchodci zazpívali i za doprovodu našeho elektronického klavíru. Všechny nás pak upoutaly filmy ze Staryho hanáckýho práva a dalších akcí v Mysločovicích v minulém století. 

Zazpíváme si letos na krajských dožínkách?

Doufáme, že nás pořadatelé krajských dožínek konečně letos zase pozvou na tuto krásnou letní slavnost v Kroměříži. Účastnili jsme se pravidelně, ale před několika lety najednou přestaly chodit pozvánky a my nevíme proč.. Šak sme nic nevyváďale, enem zpívale!