Vitajte u nás!

Hlahol Mysločovice se každou (nebo téměř každou) neděli schází o půl osmé na "óřadě" v Mysločovicích a kromě pití ranní kávy zpívá "o dušo" písničky z Hané, ze Slovácka, z Valašska, ba i z Čech. 

Blíží se Velikonoce, a tak chceme všem popřát ztišení v období půstu, pietní rozjímání na Velký pátek i velikou radost z nedělního Kristova vzkříšení. 

V pondělí se potom vydáme po Mysločovicích a okolí s tradiční obchůzkou, abychom pohladili "robe" čerstvými vrbovými proutky a předali jim tak mízu a energii do celého roku. A aby je to nebolelo, ubereme na síle paží a přidáme na hlasech, ať se zpěv pěkně nese po dědině. 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s důchodci

Letos jsme si s mysločovskými důchodci zazpívali i za doprovodu našeho elektronického klavíru. Všechny nás pak upoutaly filmy ze Staryho hanáckýho práva a dalších akcí v Mysločovicích v minulém století. 

Zazpíváme si letos na krajských dožínkách?

Doufáme, že nás pořadatelé krajských dožínek konečně letos zase pozvou na tuto krásnou letní slavnost v Kroměříži. Účastnili jsme se pravidelně, ale před několika lety najednou přestaly chodit pozvánky a my nevíme proč.. Šak sme nic nevyváďale, enem zpívale!