Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky - aktuální

Název vyhlášky

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o chovu a držení psů v obci Mysločovice (.pdf)

01.07.2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity (.pdf)

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (.pdf)

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška Obce Mysločovice č. 3/2011 Požární řád Obce Mysločovice (.pdf) 01.01.2012
Opatření obecné povahy č. 1/2012 - Územní plán Mysločovice I. část,  II. část, III. část (.pdf) 31.08.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů 01.01.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mysločovice (.pdf) 31.03.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (.pdf) 01.01.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Přehled vydaných vyhlášek od roku 2003 (.pdf)

Název nařízení Účinnost od
Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje 20.02.2019

Poslední aktualizace 30.4.2019

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png