Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Název vyhlášky

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška Obce Mysločovice č. 3/2011 Požární řád Obce Mysločovice (.pdf) 01.01.2012
Opatření obecné povahy č. 1/2012 - Územní plán Mysločovice I. část,  II. část, III. část (.pdf) 31.08.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 25.04.2019
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 15.05.2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 22.05.2019
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 27.06.2019
Obecně závazná vyhláška obce Mysločovice č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (.pdf) 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce Mysločovice č. 1 / 2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mysločovice (.pdf) 27.02.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (.pdf) 01.04.2021
Obecně závazná vyhláška obce Mysločovice č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2023

Sbírka právních předpisů obce Mysločovice

Vyhlášky obce přehled od roku 2003 (.pdf)

Název nařízení Účinnost od
Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje 20.02.2019
Knihovní řád Obecní knihovny v Mysločovicích 01.08.2020
Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (.pdf) 01.01.2023

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Poslední aktualizace 22.9.2023