Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Záloha > Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce(308705)

Obecně závazné vyhlášky - aktuální

Název vyhlášky

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o chovu a držení psů v obci Mysločovice (.pdf)

01.07.2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity (.pdf)

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (.pdf)

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška Obce Mysločovice č. 3/2011 Požární řád Obce Mysločovice (.pdf) 01.01.2012
Opatření obecné povahy č. 1/2012 - Územní plán Mysločovice I. část,  II. část, III. část (.pdf) 31.08.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů 01.01.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mysločovice (.pdf) 31.03.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (.pdf) 01.01.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Přehled vydaných vyhlášek od roku 2003 (.pdf)

Název nařízení Účinnost od
Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje 20.02.2019

Poslední aktualizace 30.4.2019