Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Zajímá Vás? > Obecní symboly

Obecní symboly

25. února 2003 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh obecního znaku a praporu, který vypracoval heraldik p. Antonín Javora ze Zlína. Právo užívat vlajku obci udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18. 3. 2003.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.

Slavnostní předání zástupcům obce předsedou Poslanecké sněmovny se uskutečnilo 6. června 2003 - udělovací dokument (.pdf). K vysvěcení těchto symbolů bylo stanoveno datum 13. září 2003, které je současně dnem sjezdu rodáků.

Původním obecním znakem, pečetí uváděnou na starých obecních dokumentech, je obraz Nejsvětější Trojice. Nový znak byl sestaven z erbů a symbolů šlechtických rodů, kterým obec v minulosti patřila. Vyjadřují však také polohu a charakter samotné obce.

Tak je zde osmicípá šternberská hvězda v modrém podkladu, která symbolizuje skutečnost, že obec Mysločovice byla od roku 1397 součástí panství Šternberků a současně znamená svou barvou příslušnost katastru obce do oblasti Hané, pro kterou je zlatá barva vlnícího se obilí příznačná. Stříbrný kříž na červeném podkladu patřící rodu Rottalů je také dobrým znakem naší obce, která je odedávna už pro svou polohu křižovatkou a střediskovou obcí. Tři stříbrné kužely v modrém poli symbolizují, že obec byla majetkem olomouckého biskupství a mohou také připomínat Trojici boží z obecní pečetě.

Znak obce Vlajka obce

Popis vlajky: list tvoří červený žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu s bílým středovým křížem a modré pole se třemi bílými klíny na horním okraji listu s vrcholy v jedné třetině šířky listu; pod prostředním klínem žlutá osmicípá hvězda. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Popis znaku: v modro-červeně polceném štítě vlevo pod třemi zkrácenými stříbrnými klíny zlatá osmihrotá hvězda, vpravo stříbrný heroldský kříž. 

Poslední aktualizace 25. 3. 2011