Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

1. Základní informace k životní situaci

 • Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. 
 • Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení (příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství).

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rozvedený manžel, který:

 • při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela;
 • spolu s příjmením společným na druhém místě užíval a uváděl příjmení předchozí.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu v okamžiku, kdy nabude rozsudek o rozvodu manželství právní moci. 
 • Změnu příjmení je třeba oznámit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.
 • Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení od doby, kdy byly splněny podmínky takovéto změny, tj. od chvíle, kdy změna byla příslušným orgánem vzata na vědomí.

5. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad Mysločovice

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Obecní úřad Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01  Mysločovice, matrika, budova obecního úřadu, 1. patro, telefon 577 121 231
 • Úřední hodiny jsou pondělí, 7:00 - 17:00, a středa 7:00 – 18:00 hodin, ostatní dny po předchozí dohodě

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
 • Oddací list;
 • Doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jednotný formulář není stanoven

Tiskopis Obecního úřadu Mysločovcie: oznámení o přijetí předchozího příjmení, popř. od upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení předchozího - ke stažení:

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek není stanoven. 
 • Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola "změna jména a příjmení"). Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vyřízení je stanovena lhůta 30 dnů. Pokud matriční úřad není příslušný k zápisu oznámení do matriční knihy manželství, postoupí oznámení příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů. Tento matriční úřad je povinen provést zápis do matriční knihy a vydat oddací list ve lhůtě do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

13. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 89/2014 Sb., občanský zákoník - § 759 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 11)

15. Jaké jsou související předpisy

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

18. Nejčastější dotazy

19. Další informace

20. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

viz webové stránky MV ČR - příjmení po rozvodu manželství - zde.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

22. Za správnost popisu odpovídá útvar

Obecní úřad Mysločovice, matrika

23. Kontaktní osoba

Matrikářka Lenka Pitříková, ucetni@myslocovice.cz.

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1 . 1. 2014

25. Popis byl naposledy aktualizován

23. 7. 2014

26. Datum konce platnosti popisu

27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace