Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajišťujeme pro Vás > Odvádění odpadních vod - stočné

Odvádění odpadních vod - stočné

Lze hradit osobně na obecním úřadě nebo i na účet obce 1400338339/0800, variabilní symbol 2321xxx, kde xxx = číslo popisné. Např. pro čp. 21 by to bylo 2321021. Splatnost stočného je k 30. 9. daného roku.

Upozorňujeme na čl. VIII. smlouvy - povinnost odběratele nahlásit nejpozději do 14 dnů každou změnu skutečností oproti údajům uvedeným ve smlouvě, tedy např. změna počtu osob - uživatelů na čp. (např. narození dítěte).
Pokud jste smlouvu uzavírali letos nebo jste letos měli nějakou změnu v počtu osob na čp., prosím ověřte si výši platby u účetní na OÚ.

Poslední aktualizace 24.8.2023