Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Místní poplatky > Místní poplatek za psa

Místní poplatek za psa

Zastupitelstvo obce Mysločovice na svém zasedání dne 9. prosince 2019 zrušilo s účinností od 1. 1. 2020 místní poplatek za psa.

Občany, kteří mají na osobním daňovém účtu přeplatek na místním poplatku za psa, upozorňujeme, že se přeplatek stává vratitelným pouze na žádost daňového subjektu podanou do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, avšak jen v případě, že daňový subjekt nemá nedoplatky na jiném osobním daňovém účtu. V takovém případě by se přeplatek použil na úhradu jiného daňového nedoplatku. Nezapomeňte tedy požádat o vrácení případného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, jinak přeplatek zaniká, stává se příjmem rozpočtu, a nemůže být tudíž již vrácen.
Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze písemně požádat o vrácení přeplatku.

Další informace u účetní obce, tel. 577 121 050.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 1. 2020.

Poslední aktualizace 27. 12. 2019