Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - původní

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.

Oficiální název subjektu
Obec Mysločovice
(obec je právnickou osobou - veřejnoprávní korporací)

2.

Důvod a způsob založení
Obec Mysločovice (dále jen obec) vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.
Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura
Organizace zřízené obcí - Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
4. Kontaktní spojení
 

1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Mysločovice
763 01  Mysločovice 21

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
763 01  Mysločovice 21
 

3. Úřední hodiny
Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:30 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00
každý den polední přestávka 11:30 - 12:30

  4. Telefonní čísla
stolní: + 420577121050 (starosta, účetní a matrikářka)
mobilní: + 420725121125 (starosta), + 420606793940 (účetní a matrikářka)
  5. Čísla faxu
---
  6. Adresa internetové stránky
http://www.myslocovice.cz
  7. Adresa e-podatelny
ou@myslocovice.cz
  8. Další elektronické adresy
starosta@myslocovice.cz (starosta)
ucetni@myslocovice.cz (účetní, matrikářka)
knihovna.myslocovice@centrum.cz (knihovnice)
  9. ID datové schránky
5x4b3rh
5.

Případné platby lze poukázat
Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, číslo účtu: 1400338339/0800
(CZ14 0800 0000 0014 0033 8339)

6. Identifikační číslo (IČ)
00284211
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
není plátce DPH
8.

Dokumenty
Úřední deska
Seznamy hlavních dokumentů:
Volební program (.pdf), Usnesení zastupitelstva, Rozpočet, Účetní závěrkyZávěrečné účty

9. Žádosti o informace (dle 106/1999 Sb.)
Žádosti o informace; příjem žádostí a dalších podání
Formulář - žádost o poskytnutí informací (.doc) Formulář - žádost o poskytnutí informací (.pdf)
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace; příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob,
12.

Formuláře
Čestné prohlášení pro správní řízení (.pdf)Čestné prohlášení (.pdf)
Plná moc pro správní řízení - celé řízení (.pdf) Plná moc pro správní řízení - jednotlivý úkon (.pdf) Plná moc (.pdf)
Dotazník k uzavření manželství (.pdf), Žádost o zprostředkování kontaktu (.pdf), Žádosti o vydání matričního dokladu (.pdf)
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (.pdf) Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (.pdf) Přihláška místní poplatek "odpady" (.doc), Přihláška místní poplatek "odpady" RD, rekreační objekt (.doc) 
Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti - místní poplatek za psa (.doc)
Ohlašovací povinnost k zániku poplatkové povinnosti - místní poplatek za psa (.pdf) 
žádost o vrácení přeplatku (.doc),
žádost o vrácení přeplatku (.pdf),
Žádost o povolení kácení dřevin (.pdf),
Žádost o VFP (.docx)
Žádost o změnu územního plánu (.pdf),
Žádost o změnu územního plánu (.doc),
Zruš.trv.pob. žádost + informace (.pdf)

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Portál veřejné správy
14.

Předpisy 
1. Nejdůležitější používané předpisy
2. Vydané právní předpisy 
Obecně závazné vyhlášky
Knihovní řád (.pdf)Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (.pdf), Jednací řád zastupitelstva obce (.pdf)

15.

Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

16.

Licenční smlouvy
---

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy
18. Uzavřené veřejnoprávní smlouvy

Datum poslední aktualizace 17.5.2017

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png