Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zajišťujeme pro Vás > Pronájem hrobových míst

Pronájem hrobových míst

upravuje zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (.pdf) schválený 2. 5. 2016.

Od srpna 2016 byly uzavírány smlouvy na další pětileté období (2017-2021). Nájemci, kterým končila k 31. 12. 2016 pětiletá nájemní smlouva byli osloveni k uzavření smlouvy na další období Výzvou nájemcům hrobových míst, zveřejněnou místním rozhlasem v naší obci i okolních obcích, na úřední desce obce i úředních deskách okoních obcí, ve vývěsce u hřbitova. 


Ceník je k nahlédnutí zde (.pdf), naposledy měněn zastupitelstvem obce 2. 5. 2016.
Vzorová Smlouva o nájmu hrobového místa je k nahlédnutí zde (.pdf).

V případě potřeby odběru elektřiny na hřbitově (např. k opravě, budování pomníku) je nájemce či kameník povinen předem uhradit na OÚ paušální poplatek 50 Kč za jeden den odběru elektriky. S dokladem o zaplacení se nájemce či kameník prokáže správci hřbitova p. Gazdošovi a ten mu odběr elektřiny zajistí.

V případě ukládání pozůstatků zemřelého do hrobového místa, je smlouva uzavřená na období 5 let dohodou zrušena a je uzavírána smlouva na období 15 let (tlecí dobu), přeplatek z původní smlouvy je vrácen nájemci.

Obec Mysločovice nezajišťuje od září 2014 kopání hrobů. Tuto službu si musí občané v případě potřeby zajistit přímo u pohřební služby. Na obecním úřadě uzavřou smlouvu na 15 let, zaplatí poplatek za nájem a služby a pro pohřební službu si vyzvednou tzv. Souhlas k vykopání hrobu pro pohřbení.

Pro vyřizování církevního obřadu v kostele Nejsvětější Trojice Mysločovice odkaz na stránky Římskokatolické farnosti kliknutím zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Příručku pro pozůstalé, která Vám pomůže s organizací pohřbu.

Lokalizace veřejného pohřebiště v obci

náhled na www.mapy.cz

 Poslední aktualizace 9. 1. 2018

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png