Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajišťujeme pro Vás > Pronájem hrobových míst na hřbitově

Pronájem hrobových míst na hřbitově v Mysločovicích

upravuje zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (.pdf) schválený 2. 5. 2016.

Od srpna 2016 byly uzavírány smlouvy na další pětileté období (2017-2021). Nájemci, kterým končila k 31. 12. 2016 pětiletá nájemní smlouva byli osloveni k uzavření smlouvy na další období Výzvou nájemcům hrobových míst, zveřejněnou místním rozhlasem v naší obci i okolních obcích, na úřední desce obce i úředních deskách okolních obcí, ve vývěsce u hřbitova.

Ceník je k nahlédnutí zde (.pdf), naposledy měněn zastupitelstvem obce 2. 5. 2016.
Vzorová Smlouva o nájmu hrobového místa je k nahlédnutí zde (.pdf).

V případě potřeby odběru elektřiny na hřbitově (např. k opravě, budování pomníku) je nájemce či kameník povinen předem uhradit na OÚ paušální poplatek 50 Kč za jeden den odběru elektriky. S dokladem o zaplacení se nájemce či kameník prokáže správci hřbitova p. Gazdošovi a ten mu odběr elektřiny zajistí.

V případě ukládání pozůstatků zemřelého do hrobového místa, je smlouva uzavřená na období 5 let dohodou zrušena a je uzavírána smlouva na období 15 let (tlecí dobu), přeplatek z původní smlouvy je vrácen nájemci.

K uložení urny nebo exhumaci lidských ostatků je potřeba vyplnit a doručit na obecní úřad žádost o souhlas (.pdf).

Obec Mysločovice nezajišťuje od září 2014 kopání hrobů. Tuto službu si musí občané v případě potřeby zajistit přímo u pohřební služby. Na obecním úřadě uzavřou smlouvu na 15 let, zaplatí poplatek za nájem a služby a pro pohřební službu si vyzvednou Povolení pohřbení.

Pro vyřizování církevního obřadu v kostele Nejsvětější Trojice Mysločovice odkaz na stránky Římskokatolické farnosti zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Příručku pro pozůstalé, která Vám pomůže s organizací pohřbu.

Lokalizace veřejného pohřebiště v obci

Poslední aktualizace 16.12.2019