Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajišťujeme pro Vás > Pronájem hrobových míst na hřbitově

Pronájem hrobových míst na hřbitově v Mysločovicích

upravuje zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (.pdf) schválený 7. 11. 2022 (účinný od 1. 1. 2023).

V případě, že dojde ke změně nájemce na další období, je třeba, aby se dostavil dosavadní i nový nájemce (dosavadní nájemce sepíše Dohodu o změně nájemce po uplynutí doby nájmu (.pdf)). Úhrada se provádí hotově při podpisu smlouvy. Je potřeba se dopředu seznámit s aktuálním zněním smlouvy a se zněním řádu pohřebiště.

Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích je k nahlédnutí zde (.pdf), účinný od 1. 3. 2023.

Vzorová Smlouva o nájmu hrobového místa platná od 1. 1. 2023 je k nahlédnutí zde (.pdf)

V případě potřeby odběru elektřiny na hřbitově (např. k opravě, budování pomníku) je nájemce či kameník povinen předem uhradit na OÚ paušální poplatek 50 Kč za jeden den odběru elektriky. S dokladem o zaplacení se nájemce či kameník prokáže správci hřbitova p. Juráškovi (tel. 725 121 125) a ten mu odběr elektřiny zajistí.

V případě ukládání pozůstatků zemřelého do hrobového místa, je smlouva uzavřená na období 5 let dohodou zrušena a je uzavírána smlouva na období 15 let (tlecí dobu), přeplatek z původní smlouvy je vrácen nájemci.

K uložení urny nebo exhumaci lidských ostatků je potřeba vyplnit a doručit na obecní úřad Žádost uložení urny, ostatků, k exhumaci (.pdf).

Obec Mysločovice nezajišťuje od září 2014 kopání hrobů. Tuto službu si musí občané v případě potřeby zajistit přímo u pohřební služby. Na obecním úřadě uzavřou smlouvu na 15 let, zaplatí poplatek za nájem a služby, požádají o vydání povolení k uložení lidských pozůstatků (formuláž žádosti (.docx), formulář žádosti (.pdf)) a pro pohřební službu obdrží Povolení k pohřbení.

Pro vyřizování církevního obřadu v kostele Nejsvětější Trojice Mysločovice odkaz na stránky farnosti v Mysločovicích zde.

Pro zajištění pohřbu v kostele je nutno domluvit:
farní úřad - termín pohřbu s knězem,
o
becní úřad, účetní pí Lenka Pitříková, tel. 606 793 940 nebo 577 121 050 – povolení k pohřbívání,
kostelník p. Milan Vlček, tel. 606 814 222 - otevření a nachystání kostela,
m
inistranty – služba při mši,
varhaníka - pí Jitka Hamrlová, tel. 732 253 972,
zpěvačky,
lektory – čtení a přímluvy,
ř
ečníka – nachystat stručný životopis zesnulého,
4 – 6 mužů na odnesení rakve do auta, případně k hrobu a k uložení do hrobu (mohou být i dvě skupiny).

Zákon o pohřebnictví v platném znění používání celodubových rakví se zinkovou vložkou ani rakví z jiných tvrdých dřev či kovových rakví s nepropustným dnem k pohřbívání do hrobky nejenže nenařizuje, dokonce je ani nezmiňuje. Požadavky na materiály a provedení rakví určených k uložení do hrobek byly zrušeny v roce 2017, kdy nabyla účinnosti novela zákona o pohřebnictví. K pohřbení těla zemřelého do hrobky může být použita jakákoli konečná rakev. Viz dotaz č. 21 https://www.mmr.cz/cs/caste-dotazy/pohrebnictvi/provozovani-pohrebist.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Příručku pro pozůstalé, která Vám pomůže s organizací pohřbu.

Lokalizace veřejného pohřebiště v obci

Poslední aktualizace 8.3.2024