Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajišťujeme pro Vás > Pronájem hrobových míst na hřbitově

Pronájem hrobových míst na hřbitově v Mysločovicích

upravuje zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (.pdf) schválený 1. 6. 2020 (účinný od 1. 7. 2020).

Nájemci, kterým k 31. 12. 2021 skončila smlouva o nájmu hrobového místa, přijďte co nejdříve uzavřít smlouvu na další pětileté období (2022-2026). Sledujte nepřítomnost účetní na úřadě (dovolená atp.) viz rubrika aktuality nebo volejte na tel. 606 793 940. V případě, že dojde ke změně nájemce na další období, je třeba, aby se dostavil dosavadní i nový nájemce (dosavadní nájemce sepíše Dohodu o změně nájemce po uplynutí doby nájmu (.pdf)). Aktuální cena za nájem a služby je 60 Kč/m2/rok. Úhrada se provádí hotově při podpisu smlouvy. Je potřeba se dopředu seznámit s aktuálním zněním smlouvy a se zněním řádu pohřebiště. Prosím neodkládejte uzavření smlouvy na konec roku i s ohledem na vzrůstající počet nakažených covidem. Děkujeme.

Letos na podzim byla hrobová místa pronajímatelem - obcí Mysločovice opatřena novými hrobovými čísly, ale k přečíslování nedošlo, stále platí čísla, která jsou uvedena ve smlouvách.  

Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích je k nahlédnutí zde (.pdf), naposledy měněn zastupitelstvem obce 11. 1. 2021.
Vzorová Smlouva o nájmu hrobového místa platná od 1. 7. 2020 je k nahlédnutí zde (.pdf)

V případě potřeby odběru elektřiny na hřbitově (např. k opravě, budování pomníku) je nájemce či kameník povinen předem uhradit na OÚ paušální poplatek 50 Kč za jeden den odběru elektriky. S dokladem o zaplacení se nájemce či kameník prokáže správci hřbitova p. Večeřovi (tel. 774 754 014) a ten mu odběr elektřiny zajistí.

V případě ukládání pozůstatků zemřelého do hrobového místa, je smlouva uzavřená na období 5 let dohodou zrušena a je uzavírána smlouva na období 15 let (tlecí dobu), přeplatek z původní smlouvy je vrácen nájemci.

K uložení urny nebo exhumaci lidských ostatků je potřeba vyplnit a doručit na obecní úřad žádost o souhlas (.pdf), žádost o souhlas (.docx).

Obec Mysločovice nezajišťuje od září 2014 kopání hrobů. Tuto službu si musí občané v případě potřeby zajistit přímo u pohřební služby. Na obecním úřadě uzavřou smlouvu na 15 let, zaplatí poplatek za nájem a služby a pro pohřební službu si vyzvednou Povolení pohřbení.

Pro vyřizování církevního obřadu v kostele Nejsvětější Trojice Mysločovice odkaz na stránky Římskokatolické farnosti zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Příručku pro pozůstalé, která Vám pomůže s organizací pohřbu.

Lokalizace veřejného pohřebiště v obci

Poslední aktualizace 3.1.2022