Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajišťujeme pro Vás > Pronájem hrobových míst na hřbitově

Pronájem hrobových míst na hřbitově v Mysločovicích

upravuje zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (.pdf) schválený 1. 6. 2020 (účinný od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022), Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (.pdf) schválený 7. 11. 2022 (účinný od 1. 1. 2023).

V případě, že dojde ke změně nájemce na další období, je třeba, aby se dostavil dosavadní i nový nájemce (dosavadní nájemce sepíše Dohodu o změně nájemce po uplynutí doby nájmu (.pdf)). Úhrada se provádí hotově při podpisu smlouvy. Je potřeba se dopředu seznámit s aktuálním zněním smlouvy a se zněním řádu pohřebiště.

Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích je k nahlédnutí zde (.pdf), účinný do 31. 12. 2022.
Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích je k nahlédnutí zde (.pdf), účinný od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023.
Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích je k nahlédnutí zde (.pdf), účinný od 1. 3. 2023.

Vzorová Smlouva o nájmu hrobového místa platná od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022 je k nahlédnutí zde (.pdf)
Vzorová Smlouva o nájmu hrobového místa platná od 1. 1. 2023 je k nahlédnutí zde (.pdf)

V případě potřeby odběru elektřiny na hřbitově (např. k opravě, budování pomníku) je nájemce či kameník povinen předem uhradit na OÚ paušální poplatek 50 Kč za jeden den odběru elektriky. S dokladem o zaplacení se nájemce či kameník prokáže správci hřbitova p. Večeřovi (tel. 774 754 014) a ten mu odběr elektřiny zajistí.

V případě ukládání pozůstatků zemřelého do hrobového místa, je smlouva uzavřená na období 5 let dohodou zrušena a je uzavírána smlouva na období 15 let (tlecí dobu), přeplatek z původní smlouvy je vrácen nájemci.

K uložení urny nebo exhumaci lidských ostatků je potřeba vyplnit a doručit na obecní úřad žádost o souhlas (.pdf), žádost o souhlas (.docx).

Obec Mysločovice nezajišťuje od září 2014 kopání hrobů. Tuto službu si musí občané v případě potřeby zajistit přímo u pohřební služby. Na obecním úřadě uzavřou smlouvu na 15 let, zaplatí poplatek za nájem a služby a pro pohřební službu si vyzvednou Povolení pohřbení.

Pro vyřizování církevního obřadu v kostele Nejsvětější Trojice Mysločovice odkaz na stránky Římskokatolické farnosti zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Příručku pro pozůstalé, která Vám pomůže s organizací pohřbu.

Lokalizace veřejného pohřebiště v obci

Poslední aktualizace 29.12.2022