Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajišťujeme pro Vás > Sběr, odvoz odpadu

Sběr odpadu

Popelnicové nádoby s komunálním odpadem jsou vyváženy každých 14 dnů, v roce 2020 každý lichý týden, ve čtvrtek ráno.
Od 1. 1. 2021 nám zajišťují vývoz odpadu Technické služby Zlínsko, s.r.o., v roce 2021 každý lichý týden, v pátek ráno.

rok 2021      
svoz 1x za 14 dnů 8.1. 22.1. 5.2. 19.2. 5.3. 19.3. 2.4. 16.4. 30.4.
14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9.
17.9. 1.10. 15.10. 29.10. 12.11. 26.11. 10.12. 24.12.  

Na sběrném místě ve dvoře hasičské zbrojnice je umístěná popelnice s nálepkou, označující že jde o nádobu určenou k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností. Podmínkou je, aby byly oleje zbavené zbytků jídla v uzavíratelných obalech, v  žádném případě ne skleněných, ale  pouze v plastových obalech (PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech). Při vyhazování láhví s olejem do komunálního odpadu (popelnic před domy) se láhev často otevře či naruší a může se částečně či úplně vylít. Olej je pak roznášen v okolí popelnic, které je jím znečištěno a dochází k nepříjemnému zápachu. Vyléváním použitého oleje do záchodů či umývadel dochází k postupnému ulpívání oleje na odpadním potrubí a následnému přilepování nečistot – vlasů, chlupů aj. na stěnách. Tím se snižuje průchodnost a v krajním případě může dojít až k ucpání odpadů a kanalizace. Použité oleje můžete odevzdat i v základní škole Mysločovice, která stejně tak zajišťuje uvedený sběr odpadu (Prostředky získané za olej budou použity na nákup vybavení a pomůcek pro žáky prostřednictvím dětského parlamentu.). Do sběrné nádoby nevhazujte oleje do motorů, hydraulik a převodovek, POUZE JEDLÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ A TUK! Leták (.pdf).

Občané mohou zpravidla 2 x do měsíce - v týdnu, kdy se nevyváží popelnicové nádoby - využít možnosti vyvézt svůj komunální odpad do velkokapacitních kontejnerů za obchodem. Odpad tam od nich v sobotu v době od 13:00 do 15:00 hodin převezme příslušný pracovník. 
V případě stavebního odpadu mohou občané vyvézt na jednu domácnost 100 l odpadu za měsíc.

Každý lichý týden, ve stejném týdnu jako popelnicové nádoby (zpravidla od dubna do konce října) je v sobotu přistavena vlečka za obchodem na odpad z údržby zeleně.
Pokud budete chtít uložit tento odpad z vašich zahrad mimo určené termíny a využít k tomu lokalitu za Saláškem, ukládejte pouze do prostor spodní „laguny“!!!
V případě ukládání odpadu z údržby zeleně mimo tuto „lagunu“ nebo ukládání jiného odpadu (komunálního, stavební suti, atd.), bude toto posuzováno jako vytváření černé skládky a následně pokutováno dle § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále mohou občané po celý týden využívat volně přístupných kontejnerů na tříděný odpad (nyní celkem 15 kontejnerů na papír, plasty, sklo) umístěných ve dvoře hasičské zbrojnice, pod lesem, u zdravotního střediska, na Stránce a naproti hospody ve středu obce. Pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů má obec uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM, a.s.

Každý měsíc je základní školou organizován sběr papíru do přistavených kontejnerů. O přesném termínu jsou občané informováni v rubrice "Akce, které se budou konat".

Ve dvoře hasičské zbrojnice je umístěn kontejner na hračky a textil, obec má ke zpětnému odběru uzavřenu smlouvu se společností TextilEco a.s.

Železný odpad mohou občané ukládat do dvora hasičské zbrojnice.
SDH Mysločovice také 2x do roka organizuje sběr kovového odpadu po obci. Přesné datum je občanům sdělováno mj. místním rozhlasem.

Obec 2x do roka, na jaře a na podzim, zajišťuje pro občany sběr nebezpečného odpadu prostřednictvím společnosti Technické služby Otrokovice s.r.o. Občané jsou o tomto sběru s předstihem informováni mj. místním rozhlasem.

Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu máme uzavřenu se společností ASEKOL s.r.o. a společností ELEKTROWIN a.s. Sběr je prováděn současně se sběrem nebezpečného odpadu.

Informace k platbě poplatku za "odpady".

Poslední aktualizace 19.1.2021