Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Život v obci > Sjezd rodáků 2003

Sjezd rodáků

Sjezd rodáků se naposled uskutečnil 18. - 19. srpna 1934, tj. před 69 lety. Zastupitelstvo obce spolu s novým starostou Františkem Dřímalem na svém zasedání v březnu rozhodlo uskutečnit na podzim tohoto roku tuto mimořádnou společensko-kulturní akci.

Byl dohodnut termín konání na 13. září 2003 a zvolen 12ti členný přípravný výbor skládající se převážně z občanů, kteří připravovali Hanácké právo v roce 1997.

Současně se sjezdem rodáků se uskutečnilo v obci svěcení obecních symbolů. Návrh obecních symbolů zpracoval heraldik p. Antonín Javora ze Zlína.

svěcení obecních symbolů 13. 9. 2003

sjezd rodáků a svěcení obecních symbolů 13. 9. 2003

sjezd rodáků 13. 9. 2003

 

 

 

 

sjezd rodáků 13. 9. 2003

sjezd rodáků 13. 9. 2003

 

 

 

 

 

A teď něco k průběhu sjezdu rodáků.

Dopoledne:

Ráno byl budíček v 7,00 hodin. Po obci vyhrávala hanácká dechová hudba Hulíňané v tradičních hanáckých krojích. Setkání osobně pozvaných hostů se starostou obce se uskutečnilo v nově zrekonstruovaném obecním úřadě v době mezi 7,30-8,00 hodin. V 8,00 hodin se shromáždili rodáci společně s pozvanými hosty u ubytovny TJ SOKOL, fotografovalo se.

Odtud šel průvod obcí v čele s novým praporem a zástavou obce společně s hudbou do kostela, kde se uskutečnila mše svatá se svěcením obecních symbolů. Hejtman Zlínského kraje slavnostně předal starostovi obce symboly k užívání. Po ukončení obřadu v kostele prošel průvod k obecnímu uřadu, kde se obecní symboly uložily a byly vztyčeny venkovní vlajky obce a státu. Průvod poté pokračoval k základní škole, kde bylo slavnostní shromáždění občanů, rodáků a hostů. Poté byl slavnostní oběd rodáků a hostů.

Odpoledne:

Po obědě následovala volná prohlídka obce - zajímavých lokalit v obci, výstavky ve škole, kulturní památky obce - kapličky (výjezd bryčkou ke kapličce - odjezd ze sokolské zahrady), prohlídka budovy OÚ - minimuzeum, budovy zdravotního střediska, hasičské zbrojnice, návštěva mlýna p. Jiřího Palky čp. 19, návštěva areálu dětského hřiště, vycházka do Háje s vyhlídkou na obec, vycházka ke studánce v Háji.

V 17,00 hodin začal kulturní program a zábava v areálu sokolské zahrady. Zde vystoupil dětský soubor Ječmínek, mužský pěvecký sbor Hlahol, taneční soubor Banjo-country, taneční soubor Chorea atd. K tanci i poslechu hrála hanácká dechová hudba - Hulíňané. 

Pozvání k nám do obce přijal soukromý podnikatel z Holešova, který v odpoledních hodinách svou atrakcí - motorovým vláčkem - vozil děti po obci. Odjezd byl ze sokolské zahrady.

Děkujeme sponzorům sjezdu rodáků

Jaromír Brázdil - kovoobrábění               
Antonín Sieklik   
Radim Kutra - MONTIM                      
MVDr. Ladislav Vojáček - HIPO-TRADE s.r.o. 
Ing. Lev Vylíčil                               
František Dostál                                       
Josef Karlík                                          
Petr Fišar - Instal a trubky                    
Miroslav Zelina      
Ing. Josef Dřímal                               
Zemet s.r.o. Tečovice                                   
Jaroslav Brázdil - stolařství                    
Radek Brázdil - stolařství                     
MUDr. Svatoslav Jančík                              
Vladimír Šimík                           
Jiří Jaroš - stolařství                                    
Miroslav Hanáček                                        
Marie Fialková Praha                               
Aleš Běhula                                               
Alois Skyba - pohostinství                                
Roman Munclinger                      
Miloslav Jančík                                       
Miroslav Utinek - smíšené zboží             
Václav Mrázek                                      
BETONA Dřímal s.r.o.  
Ing. Karel Dřímal                                         
Zdeněk Fryštacký  
Roman Ponížil                       
Josef Gába                                        
Vladimír a Zdeňka Večeřovi

zpět na úvodní stránku

 

Nejbližší zasedání ZO
8.1.2018 od 18:00 hodin

Ze zasedání ZO 27.11.2017 

zápis z jednání (.pdf)

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

stránky mikroregionu

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 31.10. 627 občanů a 19 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,76 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Právní poradna

Přesměrování na poradnu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png