Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů

4. Základní informace k životní situaci

 • Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z Rejstříku trestů týkající se této osoby.

Ve výpisu jsou uvedena dosud nezahlazená odsouzení, včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každá fyzická osoba starší 15 let věku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště s originálem platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), který obsahuje fotografii žadatele. Na místě uhradí správní poplatek v hodnotě 100 Kč.  

Výpis z Rejstříku trestů lze vydat na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT osobě, které se výpis týká. Je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti. Na základě podepsané písemné žádosti (je generována systémem CzechPOINT) je tato elektronicky odeslána do registru Rejstříku trestů, který odpoví buď:  

a) Předáním výpisu  

 • V tomto případě se výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. Žadatel zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100 Kč.

b) Informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky  

 • V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky, lze požádat o manuální zpracování. Žadatel obdrží listinu, tzv. tiket, kde je vytištěno číslo podání a instrukce, jakým způsobem si vyřízenou žádost vyzvednout. Žadatel se po době uvedené v tiketu (zpravidla 30 minut nebo 3 dny) dostaví s tiketem buď na pracoviště, kde mu byl tiket vydán, nebo obecně na jakékoliv pracoviště CzechPOINT. Na základě čísla tiketu a dokladu totožnosti je vydán manuálně vyřízený výpis. Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč.  
 • O výpis z RT je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel (nelze využít tzv. "generální" plnou moc) a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • obecní a městské úřady, magistráty statutárních měst
 • krajské úřady
 • zastupitelské úřady
 • okresní státní zastupitelství
 • pracoviště Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4 a jeho další pobočky - více zde
 • držitelé poštovní licence (od 1. 9. 2008)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Obecním úřadě Mysločovice v kanceláři účetní a matrikářky;
Po 7-17, st 7-18;
kontaktní osoba: Lenka Pitříková, tel. 606 793 940, 577 121 050; e-mail: ucetni@myslocovice.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), který obsahuje fotografii žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádost se vyplňuje na místě.  
 • V případě žádosti prostřednictvím zmocněnce je nutné předložit úředně ověřenu plnou moc pro daný účel (nelze využít tzv. "generální" plnou moc).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 100 Kč se platí na místě v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Elektronický výpis se vydává na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou zákonem stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

CzechPOINT

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Obecní úřad Mysločovice, matrika.

26. Kontaktní osoba

Lenka Pitříková, tel. 606 793 940, 577 121 050; e-mail: ucetni@myslocovice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2012

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace