Horní menu

Zprostředkování kontaktu

Podle novely zákona o evidenci obyvatel se mohou od 1. července zájemci prostřednictvím matrik či úřadů s rozšířenou působností obracet na ministerstvo vnitra s žádostí o kontaktování svých známých, spolužáků apod. Za tuto službu musí zaplatit správní poplatek ve výši 500 Kč, který je příjmem státu.
Ministerstvo vnitra potom zašle "kontaktované osobě" informaci o tom, kdo ji hledá. Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s žadatelem zkontaktovat.
Žadatele ministerstvo písemně vyrozumí pouze, pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat nebo pokud nemá trvalý pobyt na území České republiky, případně pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká žadateli nárok na vrácení správního poplatku.

bližší informace.

Poslední aktualizace 16. 5. 2017 

Nejbližší zasedání ZO
8. 7. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 31. 5. 634 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,80 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png