Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Evidence obyvatel (trvalý pobyt, poskytování informací) > Zprostředkování kontaktu

Zprostředkování kontaktu

Podle novely zákona o evidenci obyvatel se mohou od 1. července zájemci prostřednictvím matrik či úřadů s rozšířenou působností obracet na ministerstvo vnitra s žádostí o kontaktování svých známých, spolužáků apod. Za tuto službu musí zaplatit správní poplatek ve výši 500 Kč, který je příjmem státu.

Ministerstvo vnitra potom zašle "kontaktované osobě" informaci o tom, kdo ji hledá. Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s žadatelem zkontaktovat.

Žadatele ministerstvo písemně vyrozumí pouze, pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat nebo pokud nemá trvalý pobyt na území České republiky, případně pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká žadateli nárok na vrácení správního poplatku.

Poslední aktualizace 16. 5. 2017