Vyhledat v textu

Horní menu

Aktuality

1. 7. 2022

Stočné za rok 2022

Upozorňujeme občany, kteří mají s obcí uzavřenu smlouvu o odvádění odpadních vod na splatnost stočného za rok 2022 do 30. 9. 2022. Lze hradit osobně na obecním úřadě nebo na účet obce 1400338339/0800, variabilní symbol 2321xxx, kde xxx = číslo popisné. Např. pro čp. 21 by to bylo 2321021.
1. 7. 2022

Dovolená starosty

Oznamujeme občanům, že od 1. do 11. 7. 2022 včetně bude starosta obce čerpat řádnou dovolenou. Zastupuje místostarosta.
23. 6. 2022

Pozor na trestnou činnost na internetu

Byli jsme osloveni a požádáni policií ČR, v souvislosti se zvýšeným nápadem trestné činnosti v oblasti IT kriminality (trestná činnost páchaná ve virtuálním prostoru internetu), o zajištění distribuce/propagaci bannerů/letáků v rámci prevence IT kriminality.
Zobrazit všechny aktuality

Naše obec

Obec leží v nadmořské výšce 212 m, na okraji Hané. Tvoří nepravidelnou náves a je rozložena větší částí podél silnic z Holešova a Lechotic do Malenovic.

První písemná zmínka o obci je z roku 1397, kdy byla obec součástí Količínského panství. Od roku 1446 patřily Mysločovice Albertu ze Śtenberka a staly se součástí Holešovského panství, později drženého rodem Rottalů. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice hrabětem Františkem Rottalem.

Katastr území o rozloze 366 ha, má podobu protáhlého a nepravidelného pětiúhelníku, jehož východní čtvrtinu tvoří nížina v povodí Svodnice s ornou půdou a loukami. Tři čtvrtiny území jsou kopcovité rovněž s převahou zemědělské půdy. Nejvyšším bodem území je kopec Háj v nadmořské výšce 285 m.

kaple_HP.jpg