Horní menu

Aktuality

16. 4. 2024

Návštěva prezidenta republiky v základní škole

Příští týden navštíví prezident republiky Zlínský kraj. Pravděpodobně 16. 4. 2024 navštíví naši základní školu, proběhne beseda s žáky školy.
20. 4. 2024

Očkování psů a koček

Veterinární lékař Dr. Oswald oznamuje, že v sobotu dne  20.dubna 2024 od 9.30 do 10.30 hodin proběhne v naší obci pravidelné očkování psů a koček proti vzteklině na obvyklém místě u hasičské zbrojnice.
8. 5. 2024

Sběr nebezpečného odpadu

Ve středu 8. 5. 2024 v době od 15:00 do 17:00 hodin se uskuteční sběr nebezpečných odpadů, a to u budovy hasičské zbrojnice. Prosím nenoste odpad k budově dříve než v tento den. Místo není sběrným místem pro nebezpečný odpad.
Zobrazit všechny aktuality

Naše obec

Obec leží v nadmořské výšce 212 m, na okraji Hané. Tvoří nepravidelnou náves a je rozložena větší částí podél silnic z Holešova a Lechotic do Malenovic.

První písemná zmínka o obci je z roku 1397, kdy byla obec součástí Količínského panství. Od roku 1446 patřily Mysločovice Albertu ze Śtenberka a staly se součástí Holešovského panství, později drženého rodem Rottalů. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice hrabětem Františkem Rottalem.

Katastr území o rozloze 366 ha, má podobu protáhlého a nepravidelného pětiúhelníku, jehož východní čtvrtinu tvoří nížina v povodí Svodnice s ornou půdou a loukami. Tři čtvrtiny území jsou kopcovité rovněž s převahou zemědělské půdy. Nejvyšším bodem území je kopec Háj v nadmořské výšce 285 m.

kaple_HP.jpg