Horní menu

Aktuality

4. 10. 2023

Schůzka s občany ke studii pro plánovanou Změnu č. 3 Územního plánu Mysločovice

Oznamujeme občanům, že 4. 10. 2023 od 17:00 hodin proběhne na sále hasičské zbrojnice schůzka s občany ke studii pro plánovanou Změnu č. 3 Územního plánu Mysločovice.
15. 9. 2023

Návrh studie pro plánovanou Změnu č. 3 Územního plánu Mysločovice

Návrh studie zveřejněn na stránkách obce zde Obec - dokumenty - územní plán obce.
22. 8. 2023

Stočné za rok 2023

Připomínáme občanům, kteří mají s obcí uzavřenu smlouvu o odvádění odpadních vod, splatnost stočného za rok 2023 do 30. 9. 2023. Letos je poplatek na jednu osobu 650 Kč. Lze hradit osobně na obecním úřadě nebo i na účet obce 1400338339/0800, variabilní symbol 2321xxx, kde xxx = číslo popisné. Např.
Zobrazit všechny aktuality

Naše obec

Obec leží v nadmořské výšce 212 m, na okraji Hané. Tvoří nepravidelnou náves a je rozložena větší částí podél silnic z Holešova a Lechotic do Malenovic.

První písemná zmínka o obci je z roku 1397, kdy byla obec součástí Količínského panství. Od roku 1446 patřily Mysločovice Albertu ze Śtenberka a staly se součástí Holešovského panství, později drženého rodem Rottalů. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice hrabětem Františkem Rottalem.

Katastr území o rozloze 366 ha, má podobu protáhlého a nepravidelného pětiúhelníku, jehož východní čtvrtinu tvoří nížina v povodí Svodnice s ornou půdou a loukami. Tři čtvrtiny území jsou kopcovité rovněž s převahou zemědělské půdy. Nejvyšším bodem území je kopec Háj v nadmořské výšce 285 m.

kaple_HP.jpg