Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Územní plán obce

Územní plán


Řadu užitečných informací je možno získat na webovém portálu Jednotných územně analytických podkladů (JUAP), který ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností spravuje Zlínský kraj. Lze zde například v digitální podobě prohlížet územní plány většiny obcí Zlínského kraje, zpracované podle současných požadavků stavebního zákona. Vstup na portál JUAP zde. (zvolit vstup, popř. rozšířené, přidat výjimku, dále veřejnost)

Územní plány obcí Zlínského kraje
https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho-kraje-cl-4137.html
Územně plánovací dokumentace ÚÚP Zlín
http://www.zlin.eu/uzemne-planovaci-dokumentace-cl-658.html

______________________________________________________________________

Územní studie lokalita BI11
Přílohy územní studie lokalita BI11
Bližší informace Magistrát města Zlín, středisko územního plánování, tel. 577 630 106.
_______________________________________________________________________

Územní studie lokalita BI10
Přílohy územní studie lokalita BI10.zip
Bližší informace Magistrát města Zlín, středisko územního plánování, tel. 577 630 106.
_______________________________________________________________________

Aktualizace územního plánu obce -
od 8. 3. 2016 se sbírají podněty od občanů a firem, zastupitelstvo poté rozhodne, co se bude realizovat. Zpráva k aktualizaci ÚP musí být vypracována do začátku srpna 2016. 
_______________________________________________________________________

Zastupitelstvo Obce Mysločovice vydalo dne 15. 8. 2012 Územní plán Mysločovice formou opatření obecné povahy,  datum nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2012 dne 31. 8. 2012.
Územní plán Mysločovice vydaný formou opatření obecné povahy je k dispozici:

  • na Obecním úřadě Mysločovice včetně dokladové dokumentace,
  • na Magistrátu města Zlína, stavebním úřadě,
  • na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu
  • kliknutím zde.

Úplné znění Opatření obecné povahy č. 1/2012 – Územní plán Mysločovice tj. textová a grafická část, odůvodnění včetně dokladů o pořízení, je v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebního
zákona uloženo na Obecním úřadě v Mysločovicích.

Územní plán - hlavní výkres (.pdf)

Projekt vyhotovení nového územního plánu pro naši obec v celkové hodnotě 283 200 Kč je podporován z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 246 330 Kč. Finanční prostředky dotace jsou poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 209 380 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 36 950 Kč.

_______________________________________________________________________

Požádat o změnu můžete na formuláři - Žádost o změnu ÚP obce.pdf, Žádost o změnu ÚP obce.doc
Informace o majitelích pozemků můžete získat zde, a to na stránkách katastrálního úřadu.

Poslední aktualizace 2. 8. 2018

Nejbližší zasedání ZO
5. 6. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
17. 5. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 15. 5. 637 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,68 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png