Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Podatelna, informace, krizové řízení, dotazy > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Dnem 1. 10. 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna Obce Mysločovice.

Elektronická podatelna Obce Mysločovice je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě na Obecní úřad Mysločovice. Elektronická podání splňující předepsané náležitosti (viz níže) přijatá prostřednictvím elektronické podatelny úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická (vámi odeslaná podání či žádosti jsou zpracovávány podatelnou OÚ, je jim přiděleno číslo jednací a v zákonné lhůtě jsou vyřízeny).


1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží. Více informací naleznete zde.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,   musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být doplněno podpisem na OÚ Mysločovice do 3 dnů.
Z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

3. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Využijte možnosti a napište nám své podání či žádost přes elektronickou podatelnu.

Adresa elektronické podatelny

ou@myslocovice.cz

Do svého podání uveďte prosím kontaktní telefon.

Přehled osob na OÚ se zaručeným elektronickým podpisem:

Pavel Žák starosta@myslocovice.cz, Lenka Pitříková ucetni@myslocovice.cz

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány zpravidla ve formátech: html, htm, pdf, jpg, rtf , doc, txt, xls. V případě dalších formátů vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD či DVD, popř. na 3,5´´disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows). V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ou@myslocovice.cz nebo na adresu ucetni@myslocovice.cz. případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje zpravidla do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

 
 
Poslední aktualizace 14. 1. 2011
   
 

 

Nejbližší zasedání ZO
1. 4. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
4. 3. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 11.2. 624 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 41,02 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png