Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Podatelna, informace, krizové řízení, dotazy > Vaše podněty, dotazy, přání - naše odpovědi

Vaše podněty, dotazy, přání - naše odpovědi

Vaše dotazy či náměty pro starostu ohledně dění v obci budou zaslány na mailovou adresu účetní obce, která je následně přepošle starostovi obce či osobám, které se Vaším dotazem či námětem budou zabývat. Odpovědi na Vaše otázky či reakci na Váš podnět naleznete zde. Dotazy, náměty či podněty jsou zveřejňovány v plném znění, nejsou po obsahové stránce upravovány. Odpovědi příslušných osob jsou zveřejněny ihned po jejich předání účetní obce.

POZOR!!! Tímto způsobem podaný dotaz či námět se neobjeví v elektronické podatelně Obce Mysločovice, neplatí pro něj pravidla elektronické podatelny obce.

Dotaz pí Seberové z 24. 10. 2017

Dobrý den, na stránkách RK je nabízen pozemek k prodeji ve vaší obci - pozemek je kousek od MŠ. RK mi není schopen říct, jak je to tam s IS co se týče vody a kanalizace - údajně pozemek patří přímo obci. Máme s manželem záměr v blízkém okolí koupit RD, nebo postavit (pocházím z blízké Lhotky).
Budu ráda za bližší informace. Co si pamatuju, tak se na sousedním prostoru pořádaly akce typu pouť, atp. - je tak stále? Děkuji

Odpověď starosty z 24. 10. 2017:

Dobrý den,

nejsem si zcela jistý, o který pozemek máte zájem. Pokud se jedná o pozemek parc.č. 182/2 (vedle ubytovny), ten je ve vlastnictví TJ SOKOL Mysločovice, z.s. Vedlejší pozemek parc. č. 182/1 se stále využívá k pořádání poutí, sportovních a kulturních akcí. Tento není určený k individuálnímu bydlení. Co se týká uložení inženýrských sítí, vedle pozemku 182/2 je vedení plynu, nejbližší kanalizace je uložená ve vzdálenosti cca 8m od pozemku, za sousední místní komunikací. Nejbližší vodovodní řád se nachází u čp. 56, tady ale raději kontaktujte s možností připojení vlastníka sítě - Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Dotaz p. Pacolta z 6. 1. 2017

ktery heraldik navrhl znak vlajku mate obecni pecet

Odpověď starosty z 23. 1. 2017:

25. února 2003 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh obecního znaku a praporu, který vypracoval heraldik p. Antonín Javora ze Zlína. Právo užívat vlajku obci udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18. 3. 2003.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak. Obecní pečeť nemáme.

Dotaz p. Svatopluka Langera z 30. 9. 2015

Dobrý den,

asi před rokem z webových stránek obce zmizelo HLÁŠENÍ V ROZHLASE. Na zastupitelstvu ze dne 3. 8. 2015 se řešila možnost SMS zpráv, což schvaluji. Jak to tedy vypadá?

Pokud přijedu z práce večer, tak se o některých zprávách nedozvím vůbec, nebo se zpožděním.

Děkuji Langer

Odpověď starosty bude zveřejněna po jednání zastupitelstva 5. 10. 2015

Odpověď starosty z 30. 10. 2015:

Vážený pane Langře,

zvažovaly se různé technické možnosti zajištění informování obyvatel "sms rozhlasem". Právě probíhá zkušební provoz, občané jsou vyzváni k nahlášení pro zjištění jejich zájmu o zasílání sms zpráv. Po vyhodnocení by mělo zastupitelstvo rozhodnout o pořízení této služby.

Žádost p. Langera z 16. 9. 2015:

Dobrý den,

prosím o projednání možnosti zákazu podomního prodeje na území obce. Často se po obci pohybují prodejci služeb, a to v dopoledních hodinách. Předpokládám, že důvodem je nepřítomnost mladších členů domácností a jednodušší zmanipulování seniorů. Pohybuji se po celém Zlínském regionu a často vídám cedule se zákazem hned při vjezdu do obce. Minimálně je to ochrana našich seniorů. Mí blízcí na toto jednání již nejednou doplatili.

Děkuji Langer

Odpověď starosty bude zveřejněna po jednání zastupitelstva 5. 10. 2015

Odpověď starosty z 30. 10. 2015:

Vážený pane Langře,

zastupitelé po projednání souhlasili s vydáním obecní vyhlášky o zákazu podomního prodeje v obci Mysločovice. Na další jednání zastupitelstva bude připraven její návrh ke schválení.

Oznámení pí Vyoralové z 25. 4. 2013:

Dobrý den, chci nahlásit, že nesvítí poslední veřejné osvětlení v ulici pod lesem směr Betona. Děkuji

Odpověď starosty z 25. 4. 2014:

Dobrý den přeji i já, děkuji za zprávu, zařídím opravu.

S přáním hezkého dne
Pavel Žák
starosta Obce Mysločovice

Podnět pí janíkové z 1. 12. 2013:

Tento článek jsem napsala i do diskuse, ale nevím, zda ji někdo čte.

Dobrý den,

opět se blíží konec roku a oslavy na přivítání roku nového. Tímto se dostávám k problému, který řeší chovatelé a majitelé psů a jiných domácích zvířat každý rok. Tímto problémem jsou různé ohňostroje a petardy, které způsobují všem zvířatům bez vyjímky nejen psychická, ale i fyzická utrpení. Jedná se o šok z náhlého velmi silného a nečekaného zvuku, kdy zvíře zažívá opravdový strach a bolest. Takto psychicky vystresované zvíře může ublížit nejen sobě, ale i jiným zvířatům nebo člověku. Dovoluji si tímto upozornit, že podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je taková činnost považována za týrání zvířat a může být posuzována jako trestný čin. Chápu, že radost lidí z používání zábavní pyrotechniky je akceptovatelná poslední den v roce, ale nepochopím, že je provozována již nejméně měsíc před oslavami nového roku, kdy obtěžuje nejen lidi, ale hlavně zvířata. Každý majitel zvířete, které je na tyto zvuky citlivé, má možnost poskytnout svému zvířeti pomoc v podobě farmakologické léčby, kdy je veterinářem předepsáno sedativum na zklidnění a uzavření zvířete do míst, kde je těchto zvuků ušetřeno. Ale nelze to činit každodenně, kdy jsou tyto výbuchy nepředvídatelné!!! Nyní cituji článek veterinárního lékaře: Lidská blbost nezná meze a proto jsem viděl mnohokrát jak lidé berou na ohňostroj, nebo hudební festivaly své pejsky a batolata. Psy ani takto malé děti ohňostroj neocení, záblesky a rány a naopak budou vystrašení. Psy si mohou velmi vážně ublížit v případě panického záchvatu strachu a útěku.

Pes má být tento den v tuto dobu, zavřen doma na nejtišším místě, se zacloněnými okny. V případě, že klidného prostředí nelze dosáhnout existují šetrná sedativa, které Vám veterinář na jeden den předepíše. Pokud toho nelze dosáhnout a pes či jiné zvíře je tomuto vystavován opakovaně, jedná se o týrání a jako takové bude i posuzováno. Konec citátu.

Proto apeluji na milovníky pyrotechniky - pokud se opravdu nehodláte této "zábavy" vzdát, provozujte ji mimo obydlenou část obce, protože neobtěžujete jen zvířata, ale i lidi, kteří opravdu nemají chuť tohle poslouchat dennodenně a hlavně nečekaně. Navíc se vyhnete i případnému trestnímu oznámení na ochranu zvířat proti týrání. Nevím, jestli si vůbec někdo dovede představit, jak moc citlivý sluch mají všechna zvířata a jak děsivý strach a šok prožívají při náhlém a nadměrném sluchu. Buďme prosím ohleduplní nejen k sobě, ale ke všem tvorům.

Děkuji a doufám, že se již nebudou opakovat dny dalšího utrpení. Dáša Janíková

Dotaz pí Kopřivové z 21. 10. 2013, 18:50 hodin:

Dobrý den pane starosto,

píšu vám ohledně místního hřbitova, vzhledem k tomu, že zde mám pohřbené oba rodiče a o hrob se pravidelně starám, mě tíží jedna věc. A to jsou stromy, které jsou nasazeny podél chodníku, který vede napříč celým hřbitovem. Konkrétně druhý strom od hlavního vchodu na hřbitov (na levé straně), mě příjde již přerostlý, starý a navíc během dalšího roku, ne-li dříve začne zasahovat do desky, jenž ohraničuje náš hrob. Také je tento strom nejvíce nahlý nad pomník a již jednou se stalo, že strom se v koruně zlomil a spadl na náš hrob. Nemohl byste, prosím, něco s takto brzy zavazejicím a již teď velmi opadávajícím stromem udělat ? Nebo mám počkat až žulová deska hrobu praskne, a vy jakožto obec - majitelé hřbitova, mi nahradíte škodu?

Předem děkuji za odpověď Kopřivová

Odpověď starosty z 22. 10. 2013:

Vážená paní Kopřivová,

na obnově a údržbě stávající zeleně na místním hřbitově Obec Mysločovice už dlouhodobě pracuje. Asi před 20 lety byla většina thují seřezána na sloupy a odstraněny všechny větve. Současné koruny tvoří nový sekundární obrost, který je ve kmeni pouze mělce zakotvený a může docházet k náhodnému vylamování větví. I z tohoto důvodu se nechalo Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky  zpracovat vyjádření ke zdravotnímu stavu thují na hřbitově. Dle této zprávy byly stromy podle jejich zdravotního stavu rozděleny do tří skupin - A, B a C.

U skupiny stromů C – jedinci se sníženou provozní bezpečností, doporučuje agentura jejich nahrazení novou výsadbou. Tyto stromy již byly v loňském roce vykáceny.

V další fázi cca 5-10 let doporučují realizovat obměnu stromů kategorie B.

Do třetí skupiny stromů – kategorie A jsou zařazeny thuje označené jako dlouhodobě perspektivní, jejich výměna není dle zprávy nutná a lze k ní přistoupit po 5–10 letech. Thuje u hrobového místa, které máte pronajaté, je zařazena dle vyjádření do kategorie A a my musíme uvedenou zprávou o zdravotním stavu respektovat.

V současné době se vypracovává projektová dokumentace k obnově zeleně na místním hřbitově v Mysločovicích, v rámci které dojde k novému posouzení a likvidaci vybraných thují a další výsadbě zeleně. Pokud bude zdravotní stav stromu u Vašeho hrobového místa posouzený jako špatný, bude v rámci úprav vykácen.

S přáním hezkého dne
Pavel Žák
starosta Obce Mysločovice

Poděkování p. Šmýda ze 17. září 2011, 10:33 hodin:

Rád bych poděkoval všem zastupitelům obce za kladné vyřízení žádosti, týkající se zlepšení bezpečného přecházení ulice u zdravotního střediska, a její rychlé vyřešení instalací zrcadla.
Šmýdovi

Podnět pí Stokláskové z 4. 4. 2011, 19:19 hodin:

Dobrý den pane starosto, chtěla bych napsat za všechny maminky, co byly v pondělí na dětském hřišti, že by tam bylo potřeba trochu udělat pořádek. Všude papíry poházené, plné koše, písek všude..... Děkuji za vyřízení. Stoklásková.

Odpověď starosty ze dne 7. 4. 2011:

Dobrý den paní Stoklásková, omlouvám se za neutěšenou situaci na dětském hřišti. Již jsem zjednal nápravu a hřiště je uklizeno. S pozdravem Pavel Žák

Poděkování p. Budiše z 26. 1. 2011, 18:17 hodin:

Vážený pane starosto, zastupitelé obce. Jménem taneční skupiny Banjo děkuji za přidělenou veřejnou finanční podporu na rok 2011.
Martin Budiš, vedoucí skupiny.

Žádost pí Budišové z 11. 1. 2011, 8:14 hodin:

Vážený pane starosto, žádám Vás tímto o obsazení sálu hasičské zbrojnice pro DFS Ječmínek v termínech 13. - 14. května 2011 - soustředění, 2. - 3. prosince 2011 - soustředění, 18. prosince 2011 - Vánoční koledování. Děkuji Jana Budišová, vedoucí souboru

Odpověď starosty ze dne 11. 1. 2011:

Vážená paní Budišová, termíny, které jste uvedla v žádosti jsem Vám zablokoval.
U termínu 2. - 3. 12. 2011 se kryjete s již dříve zažádaným termínem SDH pro Mikulášský večírek. Po dohodě s Vámi bude tento termín omezen do 3. 12. 2011 do 12:00 hod, kdy uvolníte uklizené prostory hasičské zbrojnice pro další chystání akce hasičů.

S pozdravem
Pavel Žák
starosta Obce Mysločovice

Poslední aktualizace 24. 10. 2017