Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Podatelna, informace, krizové řízení, dotazy > Datová schránka

Datová schránka

Od 13. 10. 2009 je možno komunikovat s naším úřadem prostřednictvím datové schránky, jak ukládá zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra České republiky
a provozovatelem Česká pošta, s. p.

Podrobné informace získáte na www.datoveschranky.info nebo na bezplatné infolince 270 005 200.

ID datové schránky obce: 5x4b3rh.

Obec Mysločovice akceptuje níže uvedené formáty souborů jako podání prostřednictvím datové schránky (omezení formátů proti Provoznímu řádu ISDS):

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)3
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc (MS Word Document)
 • xls (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)

Výstupním formátem elektronických dokumentů odesílaných Obcí Mysločovice v datové zprávě je formát PDF/A opatřený uznávaným elektronickým podpisem. 

Poslední aktualizace 17. 7. 2013