Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Organizace v obci > Český svaz včelařů

Včelaři

Upozornění pro včelaře v obci:

Dle § 6 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, v platném znění oznamuje právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev. Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

Níže uvedené informace nám poskytl p. Žák Václav – důvěrník včelařů pro Mysločovice

Včelaři v Mysločovicích jsou členy ZO Českého svazu včelařů v Malenovicích, jehož předsedou je p. Jan Vaculík.
Tato ZO sdružuje obce: Hostišová, Machová, Sazovice, Mysločovice, Tečovice, Lhotku
u Tečovic, Malenovice, Lhotu u Malenovic, Salaš a Tlumačov.

V Mysločovicích chovají včely: přítel Bilík Milan, Hanák Jiří, Horehleď Karel, Ing. Kutra Vojtěch, Kučera Jaroslav, Jančík Miloslav, Stoklásek Jaroslav, Večeřa Vladimír a Žák Václav.
Včelaři obhospodařují od 2 do 25 včelstev, celkem je to 70 včelstev v naší obci.

Na 9. Sjezdu Českého svazu včelařů byl jeho předsedou zvolen přítel ing. Mandík Josef.
ZO Zlín pořádá každý poslední čtvrtek v měsíci včelařské seance i pro nevčelaře.
Zde získávají informace od vedoucího seancí přítele Okála, předsedy okresního výboru přítele Studeníka, členů republikového výboru přítele Gerži a ing. Gavendy a profesionálního včelaře přítele Háby.

Z kalendáře včelařů v roce 2011:

 • Přihlášky o podporu začínajícím včelařům přijímá do 26. února přítel ing. Gavenda. Podmínkou je věk nad 18 let, podpora se pohybuje od 5 do 10 tisíc Kč.
  Je určena na nákup tří nových úlů, 4 kg mezistěn, kukel, rukavic a tří včelstev.
  Důležité! Žadatelé o podporu začínajících včelařů jsou losováni, podporu obdrží vylosovaní!
 • V sobotu 5. února se koná výroční schůze ZO Zlín. Termín výroční schůze ZO Malenovice bude stanoven později.
 • V dubnu se konají ve Štípě Farmářské dny.
 • 9. dubna proběhne v Lázních Kostelec přednáška s včelařskou tematikou.
 • 10. dubna se uskuteční ve Fryštáku VI. Včelařská akademie.
 • 16. a 17. dubna bude v Napajedlích regionální kolo soutěže vedoucích včelařských kroužků.
 • 21. května bude Včelařská pouť na sv. Hostýně. Nachází se zde socha sv. Ambrože – patrona včelařů. Na finanční sbírce na tuto sochu se podíleli i včelaři z naší obce.
 • V červnu se uskuteční v Napajedlích kurz pro začínající včelaře, termín bude upřesněn.
 • 30. září a 2. října proběhne v hale Novesty prodejní výstava „Perla Zlínského kraje“, které se zúčastní i včelaři.

Loňský včelařský rok, rok 2010, byl jedním z nejhorších. Na jaře při kvetení třešní byl mráz. Při kvetení řepky pršelo, což se velmi projevilo na snůšce, částečně to zachránila až v červnu snůška z lesa. Výsledky byly až o 50 % horší než v minulých letech. Když jsem byl na zájezdu včelařů v Chlebovicích ve Frýdku-Místku, tak tam pouze přikrmovali cukrem, aby jim včelstva nezahynula, med neměli žádný.

Poslední aktualizace 29. 2. 2012.